Muzej Brodskog Posavlja - izložba "Iz ostavštine Gjure Pilara"

23.05.2019. - 20.08.2019.

Muzej Brodskog Posavlja
izložba "Iz ostavštine Gjure Pilara"
Otvorenje u četvrtak, 23. svibnja 2019. u 13 sati

U povodu 125. godišnjice smrti Gjure Pilara (2018.), njegov praunuk Božidar Jančiković darovao je Hrvatskom prirodoslovnom muzeju i Muzeju Brodskog Posavlja dio obiteljske ostavštine: originalni krsni list Gjure Pilara, gimnazijske svjedodžbe, diplome sa sveučilišta u Bruxellesu, rukopis monografije "Flora fossilis Susedana", razne potvrde, dopise, korespondenciju vezanu uz njegov muzeološki rad i rad na Sveučilištu u Zagrebu; osobne dokumente poput ženidbenog ugovora s Klementinom Crandak, bilješke o djeci i oporuku; privatnu korespondenciju s članovima obitelji u kojoj su posebno brojna pisma poslana bratu Martinu Pilaru; portrete Klementine Pilar i Martina Pilara.

Sačuvani dokumenti predstavljeni na izložbi, vraćaju nas u vrijeme Pilarova djetinjstva, gimnazijskog školovanja i studija u Bruxellesu te u vrijeme kada je kao sveučilišni profesor i muzealac u domovini postigao svoju punu znanstvenu i svekoliku društvenu afirmaciju.

Izložba ostaje otvorena do 20. kolovoza 2019.

Dražen Japundžić
Ivana Maruščak