Rezultati projektnih aktivnosti

U okviru projektne aktivnosti broj 3 izrađen je marketinški plan i komunikacijska strategija u kolovozu 2017.

Hauska & Partner d.o.o. izradila je navedenu dokumentaciju koja je prihvaćena
od Hrvatskoga prirodoslovnog muzeja u kolovozu 2017.


Preuzmite:
Marketinški plan Hrvatskog prirodoslovnog muzejaPreuzmite:
Komunikacijska strategija Hrvatskog prirodoslovnog muzeja