Dokumenti muzeja

Statut Hrvatskog prirodoslovnog muzeja 2018.
Strateški plan Hrvatskog prirodoslovnog muzeja za razdoblje 2016. - 2020. g.
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu
Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu, načinu rada i sistematizaciji radnih mjesta (pročišćeni tekst)
Pravilnik o zaštiti na radu
Pravilnik o zaštiti od požara
Poslovnik o radu Muzejskog vijeća
Pravilnik o jednostavnoj nabavi
Izvještaj o radu Hrvatskoga prirodoslovnog muzeja za 2017.
Izvještaj o radu Hrvatskoga prirodoslovnog muzeja za 2015.
Procedura stvaranja obveza

***
Zaključi sa sjednica Muzejskog vijeća
Odluke i zaključci sjednica Muzejskog vijeća (2018.)
Zaključci s 1. i 2. sjednice Muzejskog vijeća (održane 27.12.2017. i 2.2.2018.)
Zaključci s 46. sjednice Muzejskog vijeća (održane 15.11.2017.)
Zaključci s 43., 44., i 45. sjednice Muzejskog vijeća (održane 14.7., 8.9. i 26.10.2017.)
Zaključci s 37., 38., 39., 40., 41. i 42. sjednice Muzejskog vijeća (održane 22.11. i 22.12.2016; 27.1., 24.2., 12.4., i 12.6.2017.)
Zaključci s 33., 34., 35. i 36. sjednice Muzejskog vijeća (održane 21.6. ; 14.7.; 20.9. i 17.10.2016.)
Zaključci s 32. sjednice Muzejskog vijeća (održane 10.6. 2016.)
Zaključci s 31. sjednice Muzejskog vijeća (održane 31.3. 2016.)
Zaključci s 30. sjednice Muzejskog vijeća (održane 10.3. 2016.)
Zaključci s 29. sjednice Muzejskog vijeća (održane 29. 1. 2016.)

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu, načinu rada i sistematizaciji radnih mjesta i njegove izmjene i dopune
Izmjene i dopune Pravilnika (24.2.2018.)
Izmjene i dopune Pravilnika (14.7.2017.)
Izmjene i dopune Pravilnika (17.10.2016.)
Izmjene i dopune Pravilnika (29.1.2016.)
Izmjene i dopune Pravilnika (7.10.2014.)
Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika (18.2.2014.)
Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu, načinu rada i sistematizaciji radnih mjesta (2.5.2012.)

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA

01.02.2019.
FINANCIJSKA IZVJEŠĆA HRVATSKOG PRIRODOSLOVNOG MUZEJA ZA 2018. GODINU
Bilanca na datum 31.12.2018.
Bilješke uz izvješće HPM-a o planiranim i ostvarenim prihodima i primicima te rashodima i izdacima u razdoblju od 1.1. do 31.12.2018. godine
Izvještaj o obvezama za razdoblje od 1.1. do 31.12.2018. godine
Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje od 1.1. do 31.12. 2018. godine
Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji za razdoblje od 1.1. do 31.12. 2018. godine
Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza za razdoblje od 1.1. do 31.12.2018. godine

01.02.2018.
FINANCIJSKA IZVJEŠĆA HRVATSKOG PRIRODOSLOVNOG MUZEJA ZA 2017. GODINU
Bilanca na datum 31.12.2017.
Bilješke uz izvješće HPM-a o planiranim i ostvarenim prihodima i primicima te rashodima i izdacima u razdoblju od 1.1. do 31.12.2017. godine
Izvještaj o obvezama za razdoblje od 1.1. do 31.12.2017. godine
Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje od 1.1. do 31.12. 2017. godine
Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji za razdoblje od 1.1. do 31.12. 2017. godine
Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza za razdoblje od 1.1. do 31.12.2017. godine

03.02.2017.
FINANCIJSKA IZVJEŠĆA HRVATSKOG PRIRODOSLOVNOG MUZEJA ZA 2016. GODINU
Bilanca 2016.
Izvještaj o obvezama za razdoblje od 1.1. do 31.12.2016. godine
Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje od 1.1. do 31.12. 2016. godine
Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji za razdoblje od 1.1. do 31.12. 2016. godine
Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza za razdoblje od 1.1. do 31.12.2016. godine
10.07.2017.
Financijski plan 2017. - 1. izmjena
20.11.2017.
Financijski plan 2017. - 2. izmjena

29.01.2016.
FINANCIJSKA IZVJEŠĆA HRVATSKOG PRIRODOSLOVNOG MUZEJA ZA 2015. GODINU:
Bilanca 2015.
Izvještaj o obvezama
Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima
Izvještaj o promjenama vrijednosti i obujmu imovine i obveza
Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika
Programska djelatnost Hrvatskog prirodoslovnog muzeja - 2016. g.

30.1.2015.
FINANCIJSKA IZVJEŠĆA HRVATSKOG PRIRODOSLOVNOG MUZEJA ZA 2014. GODINU:
Bilanca 2014.
Bilješke uz izvješće HPM-a za 2014.
Izvještaj o obvezama
Izvještaj o promjenama vrijednosti i obujmu imovine i obveza
Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima
Obrazac Izvješća o izvršavanju programa i namjenskom korištenju sredstava za 2015. g.