Javna nabava

Izjava o sukobu interesa temeljem čl. 13 Zakona o javnoj nabavi

PRAVILNICI – JAVNA NABAVA
Pravilnik o bagatelnoj nabavi

03.02.2017.
Plan nabave za 2017. godinu

23.12.2016.
Financijski plan za 2017. godinu

23.12.2016.
Financijski plan za 2016. godinu – 3. izmjena
Plan nabave za 2016. godinu – 3. izmjena

21.11.2016.
Financijski plan za 2016. godinu – 2. izmjena
Plan nabave za 2016. godinu – 2. izmjena

21.07.2016.
Financijski plan za 2016. godinu – 1. izmjena
Plan nabave za 2016. godinu – 1. izmjena

29.01.2016.
FINANCIJSKA IZVJEŠĆA HRVATSKOG PRIRODOSLOVNOG MUZEJA ZA 2015. GODINU:
Bilanca 2015.
Izvještaj o obvezama
Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima
Izvještaj o promjenama vrijednosti i obujmu imovine i obveza
Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

30.11.2015.
Plan nabave za 2016. godinu

26.02.2015.
Plan nabave za 2015. godinu

Financijski plan za 2015. godinu i projekcija plana za 2016. i 2017. godinu

30.1.2015.
FINANCIJSKA IZVJEŠĆA HRVATSKOG PRIRODOSLOVNOG MUZEJA ZA 2014. GODINU:
Bilanca 2014.
Bilješke uz izvješće HPM-a za 2014.
Izvještaj o obvezama
Izvještaj o promjenama vrijednosti i obujmu imovine i obveza
Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima

2014.
Plan nabave Hrvatskog prirodoslovnog muzeja za 2014. godinu

2013.
Plan nabave Hrvatskog prirodoslovnog muzeja za 2013. godinu

Postupci bagatelne javne nabave

Evidencijski broj nabave: 1/14 BN
Predmet nabave
Naziv: Arhitektonsko i idejno rješenje Stalnog postava Hrvatskoga prirodoslovnog muzeja
Objavljeno: 29.10.2014.
Obavijest o bagatelnoj nabavi 1/14 BN (preuzmite pdf)
Objavljeno: 12.11.2014.:
Odluka o izboru (preuzmite pdf)