Javna nabava

Izjava o postojanju sukoba interesa u smislu članka 76. Zakona o javnoj nabavi
Javna nabava: Izrada projektne dokumentacije za preuređenje, dogradnju i rekonstrukciju zgrade i izradu novog stalnog postava Hrvatskog prirodoslovnog muzeja u Zagrebu - Palača Amadeo (Demetrova 1)

Izjava o postojanju sukoba interesa člana Stručnog povjerenstva za javnu nabavu u smislu članka 76. Zakona o javnoj nabavi (Boris Mostarčić)
Izjava o postojanju sukoba interesa čelnika javnog naručitelja u smislu članka 76. Zakona o javnoj nabavi
(dr.sc. Tatjana Vlahović)

Popis gospodarskih subjekata s kojima je HPM u sukobu interesa:
Preuzmite: popis

Izjava o postojanju sukoba interesa u smislu članka 76. Zakona o javnoj nabavi
Javna nabava: Radovi na uređenju prostora čuvaonice fundusa Hrvatskog prirodoslovnog muzeja

Izjava o postojanju sukoba interesa čelnika javnog naručitelja u smislu članka 76. Zakona o javnoj nabavi
(dr. sc. Tatjana Vlahović)

Izjava o postojanju sukoba interesa u smislu članka 80. stavka (1) Zakona o javnoj nabavi
Izjava o nepostojanju sukoba interesa člana Stručnog povjerenstva (dr.sc. Iva Mihoci)
Izjava o nepostojanju sukoba interesa člana Stručnog povjerenstva (Fani Frković, dipl. ing. arh.)
Popis gospodarskih subjekata s kojima je HPM u sukobu interesa / Radovi na uređenju prostora čuvaonice fundusa HPM-a:
Preuzmite: popis

***
2019.
Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima - članak 198. Zakona o javnoj nabavi

Radovi na uređenju prostora čuvaonice fundusa HPM-a
https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=2744417

Postupci javne nabave koje grad Zagreb kao Središnje tijelo javne nabave provodi za naručitelja odnosno za Hrvatski prirodoslovni muzej
Radovi na uređenju prostora čuvaonice fundusa HPM-a:
https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=2764205

***
Preuzmite:
Postupci javne nabave koje grad Zagreb kao Središnje tijelo javne nabave provodi za naručitelja odnosno za Hrvatski prirodoslovni muzej
Registar ugovora o javnoj nabavi 2018.

***
PRAVILNICI – JAVNA NABAVA
Pravilnik o jednostavnoj nabavi

REGISTAR UGOVORA ZA 2019. godinu
Registar Ugovora EOJN - Hrvatski prirodoslovni muzej 2019.

REGISTAR UGOVORA ZA 2018. godinu
Registar Ugovora Naručitelja - Hrvatski prirodoslovni muzej 2018.

REGISTAR UGOVORA ZA 2017. godinu
Registar Ugovora Naručitelja - Hrvatski prirodoslovni muzej 2017.

REGISTAR UGOVORA ZA 2016. godinu
Obrazac evidencije Ugovora za 2016. godinu (sredstva Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport) – Hrvatski prirodoslovni muzej
Obrazac evidencije Ugovora za 2016. godinu (sredstva Ministarstva kulture) – Hrvatski prirodoslovni muzej
Obrazac evidencije Ugovora za 2016. godinu prema izvršiteljima - Hrvatski prirodoslovni muzej

PLANOVI JAVNE NABAVE I FINANCIJSKI PLANOVI

2020.
Financijski plan za 2020. godinu (31.12.2019.)

2019.
Financijski plan za 2019. godinu
Plan nabave za 2019. godinu - izmjena 31.12.2019.
Plan nabave za 2019. godinu - izmjena 20.12.2019.
Plan nabave za 2019. godinu

2018.
Plan nabave za 2018. godinu
Financijski plan za 2018. godinu
Financijski plan za razdoblje od 2018. do 2020. godine
20.11.2017.
Financijski plan 2017. - 2. izmjena
10.07.2017.
Financijski plan 2017. - 1. izmjena
03.02.2017.
Plan nabave za 2017. godinu
23.12.2016.
Financijski plan za 2017. godinu
23.12.2016.
Financijski plan za 2016. godinu – 3. izmjena
Plan nabave za 2016. godinu – 3. izmjena
21.11.2016.
Financijski plan za 2016. godinu – 2. izmjena
Plan nabave za 2016. godinu – 2. izmjena
21.07.2016.
Financijski plan za 2016. godinu – 1. izmjena
Plan nabave za 2016. godinu – 1. izmjena
30.11.2015.
Plan nabave za 2016. godinu
26.02.2015.
Plan nabave za 2015. godinu
Financijski plan za 2015. godinu i projekcija plana za 2016. i 2017. godinu
2014.
Plan nabave Hrvatskog prirodoslovnog muzeja za 2014. godinu
2013.
Plan nabave Hrvatskog prirodoslovnog muzeja za 2013. godinu

***
Postupci javne nabave
2018.
***
Zagreb, 22. 5. 2018.

Hrvatski prirodoslovni muzej
Demetrova 1
10000 Zagreb

Predmet:
Poziv za dostavu ponude za nabavu usluga pripreme sloga časopisa Natura Croatica
(dva broja godišnje) za 2018. godinu


***
Preuzmite:
Poziv za dostavu ponude
Postupci bagatelne javne nabave

Evidencijski broj nabave: 1/14 BN
Predmet nabave
Naziv: Arhitektonsko i idejno rješenje Stalnog postava Hrvatskoga prirodoslovnog muzeja
Objavljeno: 29.10.2014.
Obavijest o bagatelnoj nabavi 1/14 BN (preuzmite pdf)
Objavljeno: 12.11.2014.:
Odluka o izboru (preuzmite pdf)