Natječaji

2.5.2018.
Na temelju čl. 8. Pravilnika o radu Hrvatskog prirodoslovnog muzeja (dalje: HPM), čl. 19. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu, načinu rada i sistematizaciji radnih mjesta HPM-a i Prethodne suglasnosti za zapošljavanje Gradskog ureda za kulturu - KLASA 612-05/18-001/6, URBROJ: 251-27-01-18-4/5 od 13.04.2018., Hrvatski prirodoslovni muzej raspisuje javni

NATJEČAJ
za popunjavanje radnih mjesta

I. Naziv radnog mjesta: kustos u Restauratorsko - preparatorskom odjelu - 1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme (m/ž)
II. Naziv radnog mjesta: kustos u Zoološkom odjelu - 1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme (m/ž)

Preuzmite:
NATJEČAJ