Natječaji

21.2.2018.

Na temelju čl. 8. Pravilnika o radu Hrvatskog prirodoslovnog muzeja (dalje: HPM), čl. 19. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu, načinu rada i sistematizaciji radnih mjesta HPM-a, Ugovora o sufinanciranju projekta LIFE Euroturtles ref. LIFE15 NAT/HR/000997 od 5.7.2016. i Prethodne suglasnosti za zapošljavanje Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport Grada Zagreba - Klasa: 612-01/16-001/29, Urbroj: 251-10-21/14-16-13 od 21.12.2016., Hrvatski prirodoslovni muzej raspisuje javni natječaj za popunjavanje radnog mjesta:

Administrator-pomoćnik voditelja kordinatora projekta

PREUZMI: NATJEČAJ ZA POPUNJAVANJE RADNOG MJESTA

Prijave s prilozima dostavljaju se u roku od osam (8) dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Hrvatski prirodoslovni muzej, Zagreb, Demetrova1, s naznakom "Za natječaj - LIFE Euroturtles ref. LIFE15 NAT/HR/000997 - Administrator-pomoćnik voditelja koordinatora projekta".