Služba općih poslova

Služba općih poslova:

Ana Glavaš Vlašić, dipl. iur., tajnica, voditeljica Službe općih poslova
E-mail: Ana.GlavasVlasic@hpm.hr
Kontakt telefon: 01 4851700

Irena Poljančić, dipl. oec., šefica računovodstva
E-mail: Irena.Poljancic@hpm.hr
Anita Janječić, ekon. tehničar, knjigovođa-blagajnica
E-mail: Anita.Janjecic@hpm.hr
Ivanka Periček, dipl. ing. agr., knjigovođa-blagajnica
E-mail: Ivanka.Pericek@hpm.hr
Martin Glavinić, portir-telefonist
E-mail: martin.glavinic@hpm.hr
Krešimir Novak, vozač-domar
E-mail: kresimir.novak@hpm.hr
Marina Samaržija, dostavljačica
Natali Popović, spremačica
Andrea Kunst, spremačica
Gordana Lacković, spremačica
Marica Combaj, spremačica