Uprava i služba općih poslova

Uprava i služba općih poslova obavlja poslove upravljanja, tajništva, računovodstva, poslove održavanja i sigurnosti zgrade Muzeja te ostale poslove važne za rad Muzeja kao cjeline.

Uprava muzeja:
Ravnateljica:
prof. dr. sc. Tatjana Vlahović, dipl. ing. geol.
E-mail: Tatjana.Vlahovic@hpm.hr
Sekretarica ravnateljice – korespodent:
Dunja Špiljak, graf. ing.
E-mail: Dunja.Spiljak@hpm.hr
Tel: + +385 1 4851645

Tel +385 1 4851700
Fax +385 1 4851644
Web: www.hpm.hr
E-mail: hpm@hpm.hr

Muzejsko vijeće:
dr. sc. Zoran Šikić, predsjednik
dr. sc. Iva Mihoci, zamjenica predsjednika i predsjednica Stručnog vijeća
dr. sc. Martina Podnar Lešić
Ivana Široki, mag. hist.
Zrinka Jonjić, dipl.iur.

Služba općih poslova:
Ana Glavaš Vlašić, dipl. iur., tajnica
E-mail: Ana.GlavasVlasic@hpm.hr
Marija Pačar, dipl. iur., tajnica na zamjeni
Irena Poljančić, dipl. oec., šefica računovodstva
E-mail: Irena.Poljancic@hpm.hr
Anita Janječić, ekon. tehničar, knjigovođa-blagajnica
E-mail: Anita.Janjecic@hpm.hr
Ivanka Periček, dipl. ing. agr., knjigovođa-blagajnica
E-mail: Ivanka.Pericek@hpm.hr
Martin Glavinić, portir-telefonist
Krešimir Novak, vozač-domar
Mara Gamilec, dostavljačica
Natali Popović, spremačica
Andrea Kunst, spremačica
Gordana Lacković, spremačica
Marica Combaj, spremačica