Uprava muzeja

Hrvatski prirodoslovni muzej
Zagreb, Demetrova 1
OIB: 53150371536
MATIČNI BROJ: 080155049
IBAN: HR 1723600001101449808.
Tel +385 1 4851700
Fax +385 1 4851644
Web: www.hpm.hr
E-mail adresa: hpm@hpm.hr, info@hpm.hr
Radno vrijeme sa strankama:
ponedjeljak - petak, od 8,00 - 15,00 sati.

Uprava muzeja:
Ravnateljica:
prof. dr. sc. Tatjana Vlahović, dipl. ing. geol.
E-mail adresa: Tatjana.Vlahovic@hpm.hr
Tel: + +385 1 4851645

Sekretarica ravnateljice – korespodent:
Dunja Špiljak, graf. ing.
E-mail adresa: Dunja.Spiljak@hpm.hr
Tel: + +385 1 4851645

Rukovoditelji odjela:
Zoološki odjel – voditeljica dr.sc. Martina Šašić Kljajo
Kontakt telefon: 01 4851700
E - mail adresa: martina.sasic@hpm.hr

Geološko-paleontološki odjel – voditelj Dražen Japundžić, dipl.ing.geol.
Kontakt telefon: 01 4851700
E - mail adresa: drazen.japundzic@hpm.hr

Restauratorsko-preparatorski odjel – voditeljica dr.sc. Martina Podnar Lešić
Kontakt telefon: 01 4851700
E - mail adresa: martina.podnar@hpm.hr martina.podnar@hpm.hr

Mineraloško – petrografski odjel – voditelj Damir Lacković, dipl.ing.geol.
Kontakt telefon: 01 4851700
e- mail adresa: damir.lackovic@hpm.hr

Botanički odjel - voditeljica dr.sc. Suzana Buzjak
Kontakt telefon: 01 4851700
E- mail adresa: suzana.buzjak@hpm.hr suzana.buzjak@hpm.hr

Služba zajedničkih poslova – voditeljica Petra Šparica, dipl.ing.geol.
Kontakt telefon: 01 4851700
E - mail adresa: petra.sparica@hpm.hr

Služba općih poslova
Tajnica Muzeja Ana Glavaš Vlašić, dipl.iur.
Kontakt telefon: 01 4851700
E - mail adresa: ana.glavasvlasic@hpm.hr

Upravno vijeće:
dr. sc. Zoran Šikić, predsjednik
dr. sc. Iva Mihoci, zamjenica predsjednika i predsjednica Stručnog vijeća
dr. sc. Martina Podnar Lešić
Ivana Široki, mag. hist.
mr. sc. Veljko Mihalić, predstavnik osnivača