Botanički odjel danas

Herbarska zbirka Botaničkog odjela utemeljena je 1987. godine. Trenutno sadrži oko 100.000 herbarijskih primjeraka vaskularnih biljaka i svake godine se dopunjava novo prikupljenim botaničkim materijalom.

Čine ju dva herbarija: Herbarij višega bilja (vaskularne flore) i Herbarij „Trinajstić“.

Temeljna djelatnost Botaničkog odjela sastoji se od prikupljanja biljaka, istraživanja flore te znanstvene i stručne obrade prikupljenog botaničkog materijala koja obuhvaća prepariranje, identifikaciju, dokumentaciju, zaštitu i prezentaciju botaničkog fundusa kroz povremenu izložbenu djelatnost ili drugim edukativnim manifestacijama.

Cilj Botaničkog odjela Hrvatskoga prirodoslovnog muzeja je njegov daljnji razvoj kako u stručnom tako i u znanstvenom pogledu što podrazumijeva i daljnje dopunjavanje Herbarske zbirke novim biljnim materijalom koji bi u konačnici svojim opsegom prezentirao florističko bogatstvo i raznolikost naše domovine. Na taj bi se način stvorila jedinstvena zbirka koja bi kao neprocjenjiva baza podataka bila dostupna stručnjacima i široj javnosti, a kao dokument ovog vremena bi se čuvala za buduće generacije.