Povijest Botaničkog odjela

Prije više od 160 godina u Narodnom muzeju se, uz druge prirodnine, čuvala i zbirka herbariziranog bilja koju su sačinjavale poklonjene kolekcije različitih sakupljača, ali i uglednih botaničara među kojima treba istaknuti Josipa Kalasancija Schlossera i Ljudevita Vukotinovića, autore djela „Flora Croatica“. Do 1875. godine zbirka je čuvana u Muzeju, a tada je odlukom ondašnje vlade, predana u vlasništvo sveučilišnom Botaničko-fiziologijskom zavodu gdje je postala osnovom herbarija Botaničkog zavoda Prirodoslovno - matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (Herbarium Croaticum), danas najvećeg herbarija u Hrvatskoj.

Tek nakon integracije triju prijašnjih muzeja u Hrvatski prirodoslovni muzej, 1987. godine, ponovo se počela prikupljati recentna botanička građa, utemeljena je Herbarska zbirka i Botanički odjel. Intenzivnim prikupljanjem i obradom botaničke građe, u relativno kratkom roku, ponovo je stvorena zbirka koja je na temelju svoje obrađenosti 1996. godine uvrštena u svjetski registar herbara „Index Herbariorum“ (Bronx, New York).


Primjerak iz nekadašnjeg Herbarija Narodnog muzeja