Mineraloško-petrografski odjel danas

Danas, bivši Mineraloško-petrografski muzej nastavlja svoj razvoj kao Odjel u okviru Hrvatskoga prirodoslovnoga muzeja koji je osnovan 1. travnja 1987. godine integracijom triju do tada samostalnih muzeja, Hrvatskog narodnog zoološkog muzeja, Geološko-paleontološkog muzeja i Mineraloško-petrografskog muzeja.

Mineraloško-petrografski odjel raspolaže muzejskom građom koja je raspoređena u 17 zbirki. Obrađeno je i inventirano više od 11 000 primjeraka minerala i stijena. Većina zbirki i dalje se popunjava, a u tijeku je i formiranje novih, kao što su, za sada pod radnim nazivima, "studijska zbirka", zbirka "Medvednica", "zbirka starih instrumenata", te zbirka fototeke koja će obuhvatiti fotodokumentaciju od negativa na staklenim pločama, do digitalne fotografije.

Mineraloško petrografski odjel smješten je na 220 kvadratnih metara radnog prostora - sobe kustosa, u kojima je smještena i biblioteka, laboratorij za pripremu uzoraka i prostorija za inventarizaciju.

Novouređeni stalni postav raspoređen u pet prostorija od ukupno cca 200 kvadratnih metara bez obzira na nedostatak prostora ipak pruža posjetiocima potpunu sliku o mineraloško-petrografskim zbirkama Muzeja.

Za potrebe statističke analize odjel koristi softver tvrtke: GMDH.