Restauratorsko-preparatorski odjel danas

U okviru Odjela nalazi se zoopreparatorska radionica te se čuva Zbirka tkiva za genetičke analize.
U izložbene svrhe u zoopreparatorskoj radionici izrađuju se modernim tehnikama prepariranja dermoplastični preparati životinja iz najrazličitijih skupina.

U istu svrhu izrađuju se i diorame u kojima se preparirane životinje postavljaju u vjerne replike njihovih prirodnih staništa. Uz to vrši se redovita zaštita, a po potrebi i restauracija postojećih preparata.

Odjel pruža stručnu i tehničku pomoć ostalim muzejskim Odjelima te po potrebi ostalim prirodoslovnim muzejima kojima obavlja matičnu djelatnost.