Povijest Restauratorsko-preparatorskog odjela

Najmlađi muzejski odjel, Restauratorsko-preparatorski odjel, izrastao je iz Zoopreparatorske radionice Muzeja. Prepariranje životinja na muzeju ima vrlo dugu tradiciju - od samog osnutka Narodnog muzeja.

Od onda pa sve do danas na Muzeju su bili zaposleni brojni vrsni zoopreparatori (npr. Slavoljub Vormastini, Mirko Šnap, Petar Baraga, Anton Malčević, Ivan Nikšić, Pavao Alinger, Dragutin Rucner, Alojz Magerle, Božidar Antolić, Pavle Ražetina, Josip Žiljak, Mladen Vajdić, te današnji djelatnici Branko Jalžić i Zlatko Godec).

Slavoljub Vormastini bio je prvi preparator Prirodopisnog odjela novoosnovanog Narodnog muzeja, a Pavao Alinger, najpoznatiji hrvatski preparator, autor je jedine knjige o prepariranju na hrvatskom jeziku: “Prepariranje i i konzerviranje životinja”.

Koliko je zagrebačka škola prepariranja bila poznata i cijenjena svjedoči i održavanje Saveznog zoopreparatorskog tečaja kojeg je Hrvatski narodni zoološki muzej održao tijekom 1952. za buduće preparatore svih tadašnjih dijelova Jugoslavije. U novije vrijeme, preparatori našeg Muzeja bili su angažirani i za izradu stalnog postava Lovačkog muzeja u Zagrebu, te su također postavljali diorame kod uređenja prirodoslovnog postava Nacionalnog parka Brijuni. Pročuli su se i po dobro razvijenim tehnikama suhog prepariranja riba, što se i danas može vidjeti kod izloženih, osobito sitnih, endemičnih riba krša Dinarida.