Zbirke Restauratorsko-preparatorskog odjela

Zbirka tkiva za genetičke analize

Zbirka se sastoji od kvalitetno konzerviranih uzoraka animalnog tkiva izdvojenih iz materijala prikupljenog uglavnom na području Republike Hrvatske od 1997. godine do danas.

Tkiva su pohranjena u plastičnim sterilnim mikroepruvetama ili u laboratorijskom zamrzivaču za ultraniske temperature na -80oC, ili konzervirana u 96 % alkoholu uz pohranu u klasičnoj škrinji za zamrzavanje na -20◦C ili pak u konzervacijskoj otopini RNalater koja štiti makromolekule od razgradnje već na temperaturi pohrane od -20◦C. Uzorci DNA izolirani iz predmeta Zbirke tkiva za genetičke analize trajno su pohranjeni uz zbirku na temperaturi od -80◦C.

Ova jedinstvena zbirka trajno spremljenih uzoraka tkiva te izolirane DNA predstavlja u neku ruku nacionalnu knjižnicu genetske bioraznolikosti u kojoj se zasad čuvaju prvenstveno uzorci ugroženih i endemičnih vrsta faune Hrvatske. Kvalitetno konzervirano tkivo u kojem su makromolekule nasljeđa sačuvane od razgradnje predstavlja izuzetno vrijedni znanstveni resurs za proučavanje bioraznolikosti, populacijske genetike i filogenetike kako danas tako i u budućnosti. Materijal iz zbirke obrađuje se u muzejskom DNA laboratoriju.