Prirodoslovni vremeplov

Prikupila i uredila: Renata Brezinščak
Znate li i Vi za neki zanimljiv datum iz povijesti
prirodoslovlja, javite na: renata.brezinscak@hpm.hr
16. 2. 2005. - stupio na snagu Protokol iz Kyota kojim se propisuje smanjivanje ispuštanja stakleničkih plinova

(ugljičnog dioksida, metana, dušikovog oksida, fluoriranih ugljikovodika, perfluoriranih ugljikovodika i heksafluorida).