Prirodoslovni vremeplov

Prikupila i uredila: Renata Brezinščak
Znate li i Vi za neki zanimljiv datum iz povijesti
prirodoslovlja, javite na: renata.brezinscak@hpm.hr
17. 3. 1893. - umro Ljudevit Farkaš Vukotinović; hrvatski prirodoslovac i muzealac, književnik, političar, gospodarstvenik

Jedan od najsvestranijih sudionika Hrvatskog narodnog preporoda. Stvorio je temelje hrvatskim modernim prirodoslovnim strukama, sudjelovao u osnivanju prvog hrvatskog muzeja - Narodnog muzeja 1846. godine (jedan od njegovih sljednika je i današnji Hrvatski prirodoslovni muzej), a 1855. godine i njegov kustos.
Svojim istraživanjima umnogome je pridonio radu muzeja i obogaćivanju muzejskih zbirki. Muzeju je poklonio i 300 uzoraka minerala (koji i danas čine dio fundusa HPM-a). Prvi počinje planski prikupljati fosilnu građu i znanstveno je obrađivati (danas je ona dio fundusa HPM-a).
Bavio se petrografijom, mineralogijom, geologijom; autor je prve hrvatske geološke karte;
Osim geologije, bavio se botanikom; s J. K. Schlosserom prvi je dao sustavni prikaz flore Hrvatske i Europe objavivši 1869. važno botaničko djelo Hrvatska flora (Flora Croatica). Njegov herbarij danas je dio herbarske zbirke Botaničkog zavoda Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta u Zagrebu.
Pokazivao je i zanimanje za zoologiju. Proučavao je i leptire te je o njima napisao prvi entomološki rad na hrvatskom jeziku, pri čemu je svakoj vrsti dao i hrvatski naziv.
Prvi je među hrvatskim prirodoslovcima progovorio o Darwinovim teorijama, a nakon prvotnog odbacivanja, prihvatio je Darwinova tumačenja evolucije.