Natura Croatica - On-line članci

 • 2016
  • Vol. 25 No.2
  • Vol. 25 No.1
 • 2015
  • Vol. 24 No.2
  • Vol. 24 No.1
 • 2014
  • Vol. 23 No.2
  • Vol. 23 No.1
 • 2013
  • Vol. 22 No.2
  • Vol. 22 No.1
 • 2012
  • Vol. 21 No.2
  • Vol. 21 Suppl.1
  • Vol. 21 No.1
 • 2011
  • Vol. 20 No.2
  • Vol. 20 No.1
 • 2010
  • Vol. 19 No.2
  • Vol. 19 No.1
 • 2009
  • Vol. 18 No.2
  • Vol. 18 No.1
 • 2008
  • Vol. 17 No.4
  • Vol. 17 Suppl.2
  • Vol. 17 No.3
  • Vol. 17 No.2
  • Vol. 17 No.1
  • Vol. 17 Suppl.1
 • 2007
  • Vol. 16 No.4
  • Vol. 16 Suppl.1
  • Vol. 16 No.3
  • Vol. 16 No.2
  • Vol. 16 No.1
 • 2006
  • Vol. 15 No.4
  • Vol. 15 Suppl.1
  • Vol. 15 No.3
  • Vol. 15 No.1-2
 • 2005
  • Vol. 14 No.4
  • Vol. 14 Suppl.2
  • Vol. 14 No.3
  • Vol. 14 No.2
  • Vol. 14 Suppl.1
  • Vol. 14 No.1
 • 2004
  • Vol. 13 No.4
  • Vol. 13 No.3
  • Vol. 13 No.2
  • Vol. 13 No.1
 • 2003
  • Vol. 12 No.4
  • Vol. 12 Suppl.1
  • Vol. 12 No.3
  • Vol. 12 No.2
  • Vol. 12 No.1
 • 2002
  • Vol. 11 No.4
  • Vol. 11 Suppl.1
  • Vol. 11 No.3
  • Vol. 11 No.2
  • Vol. 11 No.1
 • 2001
  • Vol. 10 No.4
  • Vol. 10 No.3
  • Vol. 10 No.2
  • Vol. 10 No.1
 • 2000
  • Vol. 9 No.4
  • Vol. 9 No.3
  • Vol. 9 No.2
  • Vol. 9 No.1
 • 1999
  • Vol. 8 No.4
  • Vol. 8 No.3
  • Vol. 8 No.2
  • Vol. 8 No.1
 • 1998
  • Vol. 7 No.4
  • Vol. 7 No.3
  • Vol. 7 No.2
 • Revizija roda Fritillaria (Liliaceae) u Hrvatskoj
  • Radovan Kranjčev, Damir Šešok
  • Izvorni znanstveni članak
  • Radovan Kranjčev Trg Eugena Kumičića 17, HR-48 000 Koprivnica, Croatia
  • Damir Šešok Petra Zrinskog 29, HR-48 317 Legrad, Croatia

  sažetak

  Rad donosi rezultate botaničkog istraživanja svojti roda kockavica, Fritillaria (Liliaceae), koje do danas nisu bile potpuno određene i u čijoj taksonomiji je bilo nedoumica i zbrke, a koje je provedeno na cjelokupnom području Hrvatske od 2012. do 2014. godine. Proučavali smo postojeće svojte u Hrvatskoj, djelomično njihovu ekologiju i neke osobine, taksonomiju i rasprostranjenost u kontinentalnim, obalnim i otočnim dijelovima Hrvatske. Ime Fritillaria messanensis Raf. subsp. gracilis (Ebel) Rix uzrokovalo je najviše zbrke u odnosu na ostale svojte; svojta je utvrđena na osam lokaliteta u južnoj Hrvatskoj, u Konavlima i Dubrovačkoj rivijeri. Na temelju analize populacija na 90 lokaliteta, utvrđeno je i opisano pet svojti: Fritillaria messanensis subsp. neglecta (Parl.) Nyman (endemična za Hrvatsku), Fritillaria messanensis Raf. subsp. gracilis (Ebel) Rix, Fritillaria meleagris L., Fritillaria montana Hoppe ex W.D.J.Koch i Fritillaria graeca Boiss. & Spruner subsp. thessala (Boiss.) Rix, s jednim lokalitetom na otoku Pagu. Revizija herbarija uključila je četiri hrvatska herbarija.

  ključne riječi

  svojte; Fritillaria; ekologija; rasprostranjenost; taksonomija; Hrvatska

 • Morska fauna Nacionalnog parka Mljet (Jadransko more, Hrvatska). 6. Leptocardia
  • Dušan Zavodnik
  • Izvorni znanstveni članak
  • Dušan Zavodnik Vitomira Širole-Paje 6, HR-52210, Rovinj, Croatia

  sažetak

  The lancelet Branchiostoma lanceolatum Pallas, 1778, is the only leptocardian species that appears in all the European seas, everywhere in the Mediterranean, in all areas of the Adriatic Sea, and in the Black Sea. Due to the unique environmental conditions Adriatic lancelets were noted most in the northern part of Venice Bay. In other parts of the eastern Adriatic Sea lancelets have been recorded rarely, and always at locally well limited sites. Our records in the Mljet National Park seem to be the first in the island’s waters. Branchiostoma was located at four stations only, at depths of from 1 to 40 metres.

  ključne riječi

  Branchiostoma lanceolatum; distribution; Adriatic Sea; Mljet National Park

 • Prvi nalaz alge Hydrurus foetidus (Villars) Trevisan (Ochrophyta: Chrysophyceae) u Hrvatskoj i njezine osnovne ekološke značajke
  • Igor Stanković, Patrick Leitner
  • Izvorni znanstveni članak
  • Igor Stanković Hrvatske vode, Department of Water Protection, Central Water Management Laboratory, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb, Croatia
  • Patrick Leitner Institute of Hydrobiology and Aquatic Ecosystem Management, Department of Water, Atmosphere, Environment, University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna, Max Emanuel Straße 17, 1180 Vienna, Austria

  sažetak

  Tijekom istraživanja fitobentosa, makrofita i makrozoobentosa u Bijeloj rijeci u NP Plitvička jezera u 2015. godini, po prvi je puta u Hrvatskoj utvrđena vrsta Hydrurus foetidus (Villars) Trevisan. H. foetidus je makroskopski vidljiva alga iz skupine zlatnožutih algi (Ochrophyta: Chrysophyceae). To je stenotermna vrsta, isključivi stanovnik hladnih gorskih tekućica koja preferira plitke dijelove s brzom vodenom strujom. Nalaz alge H. foetidus ukazuje na visoku kvalitetu vode u Bijeloj rijeci, unatoč njenoj morfološkoj degradiranosti i antropogenom utjecaju naselja Plitvički Ljeskovac.

  ključne riječi

  Bijela rijeka; Nacionalni park Plitvička jezera; Hydrurus foetidus; mala planinska rijeka; krška rijeka; novi nalaz

 • Zygaenidae (Lepidoptera) u zbirkama leptira Hrvatskoga prirodoslovnoga muzeja
  • Martina Šašić, Ana Nahirnić, Gerhard M. Tarmann
  • Izvorni znanstveni članak
  • Martina Šašić Croatian Natural History Museum, Demetrova 1, 10000 Zagreb, Croatia
  • Ana Nahirnić National Museum of Natural History, Tsar Osvoboditel Blvd 1, BG-1000 Sofia, Bulgaria
  • Gerhard M. Tarmann Tiroler Landesmuseen, Ferdinandeum, Naturwissenschaftliche Sammlungen, Feldstrasse 11a, A-6020 Innsbruck, Austria

  sažetak

  Pregledan je 581 primjerak leptira iz porodice Zygaenidae iz zbirki leptira Hrvatskoga prirodoslovnoga muzeja sa šireg područja Balkana (Hrvatska, Makedonija, Srbija, Slovenija). U zbirci su pohranjene sve vrste koje su zastupljene u fauni te porodice u Hrvatskoj. Unatoč relativno malom broju primjeraka u zbirkama, porodica Zygaenidae u Hrvatskoj je dobro istražena u usporedbi s drugim dijelovima Balkanskog poluotoka

  ključne riječi

  Lepidoptera; Zygaenidae; Balkanski poluotok; Hrvatski prirodoslovni muzej; zbirka

 • Prvi nalaz rijetkih i ugroženih saproksilnih kornjaša, Cucujus cinnaberinus (Scopoli, 1763), Rhysodes sulcatus (Fabricius, 1787) i Omoglymmius germari (Ganglbauer, 1891) u Parku prirode Kopački rit
  • Matej Šag, Nataša Turić, Goran Vignjević, Boris Lauš, Martina Temunović
  • Izvorni znanstveni članak
  • Matej Šag Department of biology, Josip Juraj Strossmayer University, Cara Hadrijana 8/a, 31000 Osijek, Croatia
  • Nataša Turić Department of biology, Josip Juraj Strossmayer University, Cara Hadrijana 8/a, 31000 Osijek, Croatia
  • Goran Vignjević Department of biology, Josip Juraj Strossmayer University, Cara Hadrijana 8/a, 31000 Osijek, Croatia
  • Boris Lauš Croatian Herpetological Society – Hyla, I. Lipovac 7, 10000 Zagreb, Croatia
  • Martina Temunović Department of Forest Genetics, Dendrology and Botany, Faculty of Forestry, University of Zagreb, Svetošimunska 25, 10000 Zagreb, Croatia

  sažetak

  Tijekom 2014. godine provedeno je istraživanje saproksilnih kornjaša unutar različitih šumskih zajednica na području Parka prirode Kopački rit. Utvrđena je prisutnost 64 vrste. Vrste Cucujus cinnaberinus (Scopoli, 1763) i Rhysodes sulcatus (Fabricius, 1787) navedene su u Direktivi o staništima (Dodatak II i IV Direktive 92/43/EEC) i Bernskoj konvenciji (Dodatak II) te se nalaze na IUCN-ovom Crvenom popisu ugroženih vrsta. Vrste Rhysodes sulcatus i Omoglymmius germari (Ganglbauer, 1891) su reliktne vrste netaknutih šuma od europske i međunarodne važnosti. Za uzorkovanje su korištene barijerne klopke, lovne klopke u tlu te zračne klopke s atraktantom kako bi se procijenila relativna brojnost i sezonska aktivnost odraslih jedinki kao i učinkovitost navedenih metoda. U radu su prikazana neka morfološka i biološka obilježja kao i raprostranjenost ove tri vrste.

  ključne riječi

  Novi nalazi; ugrožene vrste; Cucujus cinnaberinus; Rhysodes sulcatus; Omoglymmius germari; NATURA 2000; reliktne vrste

 • Novi podaci o vrsti Potamophylax rotundipennis (Brauer, 1857) i prvi nalaz vrste Stenophylax permistus McLachlan, 1895 (Trichoptera: Limnephilidae) s Kosova
  • Halil Ibrahimi, Valentina Slavevska-Stamenković, Biljana Rimcheska, Astrit Bilalli, Milaim Musliu
  • Izvorni znanstveni članak
  • Halil Ibrahimi Department of Biology, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, University of Prishtina „Hasan Prishtina”, Mother Theresa street p.n., 10000 Prishtina, Kosovo
  • Valentina Slavevska-Stamenković Institute of Biology, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Gazi Baba bb, 1000 Skopje, Macedonia
  • Biljana Rimcheska Institute of Biology, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Gazi Baba bb, 1000 Skopje, Macedonia
  • Astrit Bilalli Faculty of Agribusiness, University of Peja „Haxhi Zeka”, UÇK street, 30000 Pejë, Republic of Kosovo
  • Milaim Musliu Faculty of Agribusiness, University of Peja „Haxhi Zeka”, UÇK street, 30000 Pejë, Republic of Kosovo

  sažetak

  U ovom radu su prikazana dva nova nalaza rijetke vrste porodice Limnephilidae, Potamophylax rotundipennis (Brauer, 1857) s Balkanskog poluotoka, točnije iz Republike Kosovo. Prvi lokalitet se nalazi na izvorišnom području jedinog potoka unutar lovnog rezervata Blinajë u središnjem Kosovu, a drugi na srednjem dijelu pritoke rijeke Llap, Turuqicë, na sjeveru Kosova. U Blinaji je također utvrđena po prvi puta na području Kosova vrsta Stenophylax permistus McLachlan, 1895

  ključne riječi

  Potamophylax rotundipennis; Stenophylax permistus; Kosovo; rijetke vrste

 • Rod Ecclisopteryx (Insecta: Trichoptera: Limnephilidae) u Hrvatskoj: rasprostranjenost i aspekti zaštite
  • Ivan Vučković, Renata Ćuk, Darko Cerjanec, Iva Vidaković, Mladen Plantak, Marta Srebočan, Mladen Kučinić
  • Izvorni znanstveni članak
  • Ivan Vučković Elektroprojekt d.d., Civil and Architectural Engineering Department, Water Resources, Nature and Environmental protection, Alexandera von Humboldta 4, 10000 Zagreb, Croatia
  • Renata Ćuk Hrvatske vode, Central Water Management Laboratory, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb, Croatia
  • Darko Cerjanec Primary School Barilović, HR-47 252 Barilović 96, Croatia
  • Iva Vidaković Elektroprojekt d.d., Civil and Architectural Engineering Department, Water Resources, Nature and Environmental protection, Alexandera von Humboldta 4, 10000 Zagreb, Croatia
  • Mladen Plantak Elektroprojekt d.d., Civil and Architectural Engineering Department, Water Resources, Nature and Environmental protection, Alexandera von Humboldta 4, 10000 Zagreb, Croatia
  • Marta Srebočan Elektroprojekt d.d., Civil and Architectural Engineering Department, Water Resources, Nature and Environmental protection, Alexandera von Humboldta 4, 10000 Zagreb, Croatia
  • Mladen Kučinić Department of Biology (Laboratory for Entomology), Faculty of Science, University of Zagreb, Rooseveltov trg 6, 10 000 Zagreb, Croatia

  sažetak

  This paper presents the distribution of two species of the genus Ecclisopteryx in Croatia based on literature data and the new records: E. keroveci and E. ivkae. The species E. ivkae was recorded at eight sites in the catchment area of the Cetina River, while E. keroveci occurs within the catchment area of the Kupa River and along the Veličanka River. Due to the restricted distribution, we proposed conservation and protection measures for both species.

  ključne riječi

  Ecclisopteryx keroveci; Ecclisopteryx ivkae; novi nalazi

 • Agonum scitulum Dejean, 1828 (Coleoptera, Carabidae) – novi podaci o rijetkoj vrsti trčka u Hrvatskoj
  • Andreja Brigić, Renata Šoštarić, Zorana Sedlar, Snježana Vujčić-Karlo
  • Izvorni znanstveni članak
  • Andreja Brigić Division of Zoology, Department of biology, Faculty of Science, University of Zagreb, Rooseveltov trg 6, 10000 Zagreb, Croatia
  • Renata Šoštarić Division of botany, Department of biology, Faculty of science, University of Zagreb, Marulićev trg 20/II, 10000 Zagreb, Croatia
  • Zorana Sedlar Division of botany, Department of biology, Faculty of science, University of Zagreb, Marulićev trg 20/II, 10000 Zagreb, Croatia
  • Snježana Vujčić-Karlo National Museum Zadar, Natural History Department, Medulićeva 1, 23000 Zadar, Croatia

  sažetak

  Agonum scitulum je zapadnopalearktička vrsta zabilježena na bazofilnom cretu Jarak koji se nalazi na području Žumberka (sjeverozapadna Hrvatska). Drugi nalaz u Hrvatskoj predstavlja najjugozapadniju točku rasprostranjenja ove rijetke vrste u Europi. Ova higrofilna vrsta zabilježena je na vlažnom i blago alkaličnom tlu u neposrednoj blizini potoka jarak, unutar sukcesijskog stadija trske i vrbe koji okružuje cret Jarak. Tijekom dvogodišnjeg sistematičnog sakupljanja različitim metodama na ovom lokalitetu zabilježene su svega dvije makropterne jedinke metodom lovnih posuda, što implicira da je
  ova vrsta rijetka na istraživanom području.

  ključne riječi

  higrofilni trčci; bazofilni cret; Žumberak; novi nalaz

 • Novi nalaz razmnožavanja vrste Lindenia tetraphylla (Vander Linden, 1825) (Odonata, Gomphidae) na sjeverozapadnoj granici njene rasprostranjenosti
  • Marina Vilenica, Antun Alegro, Nikola Koletić, Zlatko Mihaljević
  • Izvorni znanstveni članak
  • Marina Vilenica University of Zagreb, Faculty of Teacher Education, Department in Petrinja, Petrinja, Croatia
  • Antun Alegro University of Zagreb, Faculty of Science, Department of Biology, Zagreb, Croatia
  • Nikola Koletić University of Zagreb, Faculty of Science, Department of Biology, Zagreb, Croatia
  • Zlatko Mihaljević University of Zagreb, Faculty of Science, Department of Biology, Zagreb, Croatia

  sažetak

  Na akumulaciji Vlačine, smještenoj u dinaridskoj ekoregiji (ER 5, Dinaridski zapadni Balkan) u Hrvatskoj, zabilježeno je ukupno 12 vrsta vretenaca. U radu su prikazani i raspravljeni okolišni uvjeti na istraživanom staništu, prvenstveno struktura vegetacije i fizikalno-kemijski čimbenici vode. Stanišni uvjeti akumulacije bili su pogodni za uspješno završavanje životnog ciklusa mediteranskih vretenaca poput vrsta Lindenia tetraphylla i Selysiothemis nigra. Zabilježeni svlakovi vrste L. tetraphylla predstavljaju novi nalaz razmnožavanja ove vrste na sjeverozapadnoj granici njene rasprostranjenosti.

  ključne riječi

  svlakovi; područje razmnožavanja; emergencija; Dinaridska ekoregija; ER 5; Hrvatska

 • Doprinos poznavanju faune slatkovodnih mekušaca (Mollusca) rijeke Krke u Nacionalnom parku Krka (Hrvatska)
  • Luboš Beran
  • Izvorni znanstveni članak
  • Luboš Beran Nature Conservation Agency of the Czech Republic, Regional Office Kokořínsko – Máchův kraj Protected Landscape Area Administration, Česká 149, CZ–276 01 Mělník, Czech Republic

  sažetak

  U radu se prezentiraju rezultati malakološkog istraživanja rijeke Krke između Knina i slapova Skradinski buk u NP Krka. Zajednice mekušaca ove krške rijeke istraživane su od 2009. do 2013. godine. Ukupno je na 14 lokaliteta nađeno 27 vrsta slatkovodnih mekušaca (19 puževa, 8 školjkaša). Theodoxus fluviatilis, Bithynia tentaculata, Valvata piscinalis, Stagnicola fuscus, Physa fontinalis i Anodonta anatina su na većini lokaliteta bili dominantni. Populacija ugrožene vrste Anisus vorticulus nađena je uzvodno od slapova Skradinski buk i u jezeru Visovac.

  ključne riječi

  Mollusca; Gastropoda; Bivalvia; Anisus vorticulus; faunistika; Krka; rijeka; Hrvatska

 • Novi nalazi vrsta Penestoglossa dardoinella (Millière, 1863) I Eochorica balcanica (Rebel, 1919) (Lepidoptera: Psychidae) na Balkanskom poluotoku
  • Ana Nahirnić, Stoyan Beshkov
  • Izvorni znanstveni članak
  • Ana Nahirnić National Museum of Natural History, Tsar Osvoboditel Blvd 1, BG-1000 Sofia, Bulgaria
  • Stoyan Beshkov National Museum of Natural History, Tsar Osvoboditel Blvd.1, 1000 Sofia, Bulgaria

  sažetak

  Penestoglossa dardoinella (Millière, 1863) nađena je prvi put u Bugarskoj. Nalaz ove vrste u jugoistočnoj Bugarskoj proširuje njeno poznato rasprostranjenje dalje na istok. Daju se dodatni nalazi za Grčku i jedan potvrđen za Hrvatsku. Novi i potvrđeni nalazi Eochorica balcanica (Rebel, 1919) se daju za Bugarsku, bivšu jugoslavensku Republiku Makedoniju i Grčku. Ova vrsta je prikupljena i u južnoj Srbiji što je čini novim članom faune Srbije. Prethodno publicirani podaci o ovim vrstama i novi podaci prikazani su na karti.

  ključne riječi

  Eochorica balcanica; Penestoglossa dardoinella; Psychidae; distribution; Balkan Peninsula

 • Prvi nalaz vrste Cortodera flavimana (Waltl, 1838) (Coleoptera: Cerambycidae) za Hrvatsku
  • Mladen Zadravec, Toni Koren
  • Kratko priopćenje
  • Mladen Zadravec Association Hyla, Lipovac I no. 7, 10 000 Zagreb, Croatia
  • Toni Koren Association Hyla, Lipovac I no. 7, 10 000 Zagreb, Croatia

  sažetak

  Cortodera flavimana je pontijska vrsta, rasprostranjena od Austrije i Mađarske preko Srbije i jugoistočne Europe do Turske. Do sada nije bila zabilježena za Hrvatsku. Pronađena su dva primjerka, jedan kod Cerne (istočna Hrvatska, 2008. godine) i jedna kod Okuja (sjeverozapadna Hrvatska, 2013. godine), čime je broj poznatih vrsta roda Cortodera iz Hrvatske porastao na pet; ostale četiri su C. humeralis, C. femorata, C. holosericea i C. villosa. Ovi nalazi predstavljaju proširenje poznatog areala te vrste, ukazuju na mogućnost novih nalaza u budućnosti, barem iz Hrvatske, i ukazuju na potrebu daljnjeg istraživanja faune strizibuba Hrvatske.

  ključne riječi

  strizibube; cvilidrete; Cerna; Okuje

 • Novi i zanimljivi nalazi tri danja leptira (Lepidoptera: Papilionoidea & Hesperioidea) za faunu Bosne i Hercegovine te Hrvatske
  • Toni Koren, Dejan Kulijer
  • Kratko priopćenje
  • Toni Koren Association Hyla, Lipovac I no. 7, 10 000 Zagreb, Croatia
  • Dejan Kulijer National Museum of Bosnia and Herzegovina, Zmaja od Bosne 3, 71000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

  sažetak

  Tri vrste danjih leptira zabilježene su po prvi puta za faunu Bosne i Hercegovine na području Hercegovine: Danaus chrysippus, Cacyreus marshalli i Carcharodus orientalis. Ti nalazi predstavljaju tek maleno povećanje poznate rasprostranjenosti te su sukladno tome i očekivani, budući da su vrste znane iz susjednih država. Ovo je treći put da je zabilježeno da je D. chrysippus dosegao južnu Hrvatsku, i prvi puta da je vrsta opažena u Bosni i Hercegovini. Nalaz invazivnog plavca C. marshalli popunjava prazninu u rasprostranjenosti te vrste, dok nalaz C. orientalis, rijetke i lokalne vrste, predstavlja povećanje poznate rasprostranjenosti na kopnenom dijelu zapadne obale Jadranskoga mora. U budućnosti se očekuju dodatni nalazi rijetkih i do sada nezabilježenih vrsta leptira.

  ključne riječi

  Carcharodus orientalis; Cacyreus marshalli; Danaus chrysippus; Hercegovina; novi nalazi za državu

 • Ljubičasti splavar Janthina janthina (Linnaeus, 1578) (Mollusca: Gastropoda) opet plovi u Jadranu oko Lokruma
  • Marija Crnčević, Ana Bratoš Cetinić
  • Kratko priopćenje
  • Marija Crnčević Public Institution Lokrum Reserve, Od Bosanke 4, HR-20000 Dubrovnik, Croatia
  • Ana Bratoš Cetinić University of Dubrovnik, Department of aquaculture, Ćira Carića 4, HR-20000 Dubrovnik, Croatia

  sažetak

  Kućica ljubičastog splavara Janthina janthina (Linnaeus, 1578) prikupljena je u uvali Portoč na otoku Lokrumu u svibnju 2016. tijekom uklanjanja otpada naplavljenog jakim vjetrom. Prvi nalaz puža J. janthina na istočnojadranskoj obali zabilježen je također u području otoka Lokruma sredinom 19. stoljeća.

  ključne riječi

  Janthina janthina; Jadransko more; Lokrum; novi nalaz

 • Formalni opis asocijacije Picrido hieracioidis-Cirsietum candelabri
  • Nenad Jasprica, Milenko Milović, Marija Pandža
  • Kratko priopćenje
  • Nenad Jasprica Institute for Marine and Coastal Research, University of Dubrovnik, P.O. Box 83, HR-20000 Dubrovnik, Croatia
  • Milenko Milović Antun Vrančić Grammar School, Put Gimnazije 64, HR-22000 Šibenik, Croatia
  • Marija Pandža Primary School Murterski škoji, Put škole 8, HR-22243 Murter, Croatia

  sažetak

  U radu je prikazan formaliziran opis asocijacije Picrido hieracioidis-Cirsietum candelabri, novog sintaksona u Hrvatskoj.

  ključne riječi

  Artemisietea vulgaris; nova asocijacija; opis; Hrvatska