Rompski kristalni sustav

11. lipnja 2020.

Pogledaj izložbu besplatno!

 

Učlani se u mrežu prijatelja HPM-a i ostvari brojne pogodnosti!

Koordinatni sustav koji ima tri međusobno različite kristalografske osi, koje su međusobno postavljene pod pravim kutom, odnosno:
a≠b≠c; α=β=γ=90°


KRISTALNE FORME:


BARIT, BaSO4 – Ime mu dolazi od grčke riječi βαρύς što znači težak i dobro mu pristaje s obzirom na visoku specifičnu gustoću (4,5) zbog čega još nosi naziv i težac. Glavna je ruda barija, koristi se u medicini, u proizvodnji boja i papira, a zbog svoje visoke specifične gustoće sastavna je komponenta bušaćih isplaka. Barit je najčešće bezbojan, bijel ili nježnih nijansi žute, sive, roze ili plavičaste boje. Kristalizira u holoedriji rompskog kristalnog sustava, kristali su mu najčešće pločasti s razvijenim kristalnim formama rompskih prizmi, dipiramida i pinakoida, a mogu se naći srašteni u obliku lijepih rozeta.
Mreža


ARAGONIT, CaCO3 – Jedna je od tri polimorfne modifikacije kalcijevog karbonata CaCO3 uz kalcit i vaterit. Ta tri minerala imaju isti kemijski sastav ali se razlikuju u strukturi pa tako aragonit ima drugačiju simetriju i kristalne forme od kalcita i vaterita. Aragonit kristalizira u holoedriji rompskog kristalnog sustava i na kristalima su najčešće razvijene forme rompskih prizmi, dipiramida i pinakoida. Aragonit se može naći u obliku krhkih druza igličastih kristala ili pak u obliku blistavih bijelih razgranatih tvorbi u oksidnim željeznim rudama, poznatima i po nazivu „željezni cvijet“. Često kristalizira u cikličkim sraslacima pseudoheksagonskog prizmatskog habitusa kakvi su poznati s tipskog lokaliteta Molina de Aragón u Španjolskoj po kojem je mineral i dobio ime.
Mreža


TOPAZ, Al2SiO4(F, OH)2 - mineral iz razreda silikata (nezosilikat). Kristalizira u holoedriji rompskog kristalnog sustava, kristali su najčešće dugoprizmatski ili kratkoprizmatski na kojima se osim formi rompskih prizmi mogu razviti rompske dipiramide i pinakoidi. Topaz se može naći i u obliku prutićastih i radijalnozrakastih agregata. Nalazi se uz granitne intruzije u pegmatitskim i pneumatolitskim žilama u kojima kristali mogu biti i metarskih dimenzija. Bezbojan je, žut, plavkast, zelenkast ili ružičast. Prozirni kristali su popularni u draguljarstvu, pogotovo jer se topaz odlikuje velikom tvrdoćom, čak 8 (indeks mineral na Mohsovoj ljestvici), što je vrlo pogodno za brušenje. Posebno su cijenjeni i popularni ružičasto obojeni tzv. imperijalni topazi i plavi topazi. Plava boja topaza se može postići i ozračivanjem bezbojnih primjeraka.
Mreža