Publikacije i suveniri

Informacije i narudžbe na e-mail publikacije@hpm.hr
U cijenu nisu uključeni troškovi poštarine.

Gramina Hungarica de Degen ili što bismo bez trave

2019

Autori: Suzana Buzjak, Zorana Sedlar
Format: 15x21 cm
Broj stranica: 60
Cijena: 30 kn

Fosili u protoku vremena i umjetničkoj impresiji

2019

Autori: Katarina Krizmanić, Anita Parlov
Format: 21x25 cm
Broj stranica: 48
Cijena: 40 kn

Koralj izvađen iz mora

2018

Autori: Nediljka Prlj-Šimić, Katarina Krizmanić, Irena Grbac
Format: 21x27 cm
Broj stranica: 98
Cijena: 80 kn

Miocen sjeverne Hrvatske - od blata do zlata

2018

Autori: D. Vrsaljko, M. Bošnjak, S. Japundžić
Format: 22 x 27 cm
Broj stranica: 92
Cijena: 75,00 kn

Savršenstvo evolucije - razotkrivanje

2017

Katalog izložbe
Autori: Nives Borčić, Petar Crnčan, Iva Mihoci, Ivan Razum
Format: 30 x 21,5 cm
Broj stranica: 119
Cijena: 149,00 kn

Vodič kroz carstvo minerala

2017

3. dopunjeno i prošireno izdanje
mineraloški priručnik
Autori: Biserka Radanović-Gužvica i Dragan Bukovec
Format: 19 x 11,5 cm
Broj stranica: 114
Cijena: 40,00 kn

Zašto je pčela važnija od čovjeka?

2017

katalog izložbe
Autori: Iva Mihoci, Zorana Sedlar, Ivana Tlak Gajger, Petar Crnčan
Broj stranica: 52
Cijena: 50,00 kn

Održati se po svaku cijenu : Nespolno, spolno i vegetativno razmnožavanje

2016

katalog izložbe
Autor: Eduard Kletečki
Format: 15 x 21 cm
Broj stranica: 28 (+ radni listići)
Izdanje: 2015.
Cijena: 30,00 kn

Vanda Kochansky Devidé: velika dama hrvatskoga prirodoslovlja

2015

katalog izložbe
Autorice: Marija Bošnjak Makovec, Nediljka Prlj Šimić & Jasenka Sremac
Format: 15 x 20 cm
Broj stranica: 48
Cijena: 25,00 kn

Neraskidive spone

2014

katalog izložbe
Urednica: Darija Ćaleta
Autorice tekstova: Darija Ćaleta, Sanja Gottstein, Andreja Lucić, Vlatka Mičetić Stanković, Iva Mihoci, Lucija Šerić Jelaska & Ivančica Ternjej
Format: 15 x 21 cm
Broj stranica: 40
Cijena: 20,00 kn

Metamorfoza - san proždrljive gusjenice... priča o leptirima

2014

katalog izložbe
Autorice: Martina Šašić Kljajo & Iva Mihoci
Format: 12,5 x 20 cm
Broj stranica: 78
Cijena: 40,00 kn

Ab ovo

2013

katalog izložbe
Autorica: Irena Grbac
Format: 16,5 x 23,5 cm
Broj stranica: 18
Cijena: 20,00 kn

Poljubi me, ja sam princ

2013

katalog izložbe
Autorica: Irena Grbac
Format: 16,5 x 23,5 cm
Broj stranica: 18
Cijena: 20,00 kn

Suture, strukture, teksture... Fosili kao inspiracija u modnom dizajnu

2012

katalog izložbe
Autorice: Nediljka Prlj-Šimić & Katarina Krizmanić
Format: 15,5 x15,5 cm
Broj stranica: 248
Cijena: 45,00 kn

Vodič po Mineraloško-petrografskom postavu

2011

Autori: Biserka Radanović-Gužvica & Dragan Bukovec
Format: 15 x 21 cm
Broj stranica: 16
Cijena: 10,00 kn

Očaravajući svijet pauka i škorpiona

2010

katalog izložbe
Autori: Franjo Perović, Martina Šašić,
Iva Mihoci & Nicole Weyel
Format: 12,5 x 17,5 cm
Broj stranica: 25
Cijena: 15,00 kn

Očaravajući svijet pauka i škorpiona

2010

Deplijan/radni listić
2010.
Autorica: Renata Brezinščak
Format: 15 x 21 cm
Broj stranica: 5
Cijena: 10 kn

Od zbirke do Muzeja

2009

katalog izložbe
Autorica: Biserka Radanović-Gužvica
Format: 20 x 20 cm
Broj stranica: 36
Cijena: 20,00 kn

Ars Naturae Monumenta Croatica Flora & Fauna: An Exhibition of Nature Photography

2008

deplijan izložbe na engleskom jeziku
Autorica: Renata Brezinščak
Fotograf: Vladimir Pfeifer
Format: 21 x 30 cm
Broj stranica: 6
Cijena: 15,00 kn

Morski psi: megalodon

2007

publikacija uz izložbu
Autor: Darko Rukavina
Format: 21 x 21 cm
Broj stranica: 47
Cijena: 25,00 kn

Prvo znanstveno putovanje Spiridiona Brusine: tragom mladog prirodoslovca obrovačkim krajem

2007

Autori: Josip Balabanić, Darija Ćaleta, Branko Jalžić,
Vedran Jalžić, Eduard Kletečki, Vesna Štamol,
Nikola Tvrtković & Marijana Vuković
Format: 24 x 24 cm
Broj stranica: 80
Cijena: 60,00 kn

Pradavno paško jezero

2007

Autori: Zlata Jurišić-Polšak & Jeronim Bulić
Format: 21 x 30 cm
Broj stranica: 63
Cijena: 60,00 kn

Stratotip

2006

katalog izložbe
Autorica: Nediljka Prlj-Šimić
Format: 21 x 21 cm
Broj stranica: 48
Cijena: 25,00 kn

Kameniti oblici Velebita

2005

katalog izložbe
Autorica: Sanja Japundžić
Format: 21 x 21 cm
Broj stranica: 48
Cijena: 30,00 kn

Priroda – Čovjek – Priroda

2005

katalog izložbe
Urednici i autori: Josip Balabanić & Marijana Vuković
Format: 16,5 x 23 cm
Broj stranica: 56
Cijena: 20,00 kn

Sige: katalog Zbirke siga Hrvatskoga prirodoslovnog muzeja

2003

Autor: Damir Lacković
Format: 25 x 25 cm
Broj stranica: 89
Cijena: 60,00 kn

Opstanak ili nestanak?

2001

katalog izložbe
Autori: Josip Balabanić, Irena Grbac, Draško Holcer,
Martina Šašić & Nikola Tvrtković
Format: 17 x 23 cm
Broj stranica: 88
Cijena: 25,00 kn

Dinosauri u povorci života: život u milijardu godina

2000

katalog izložbe
Autori: Milan Kovač, Sanja Japundžić,
Katarina Krizmanić & Nediljka Prlj-Šimić
Format: 15 x 21 cm
Broj stranica: 16
Cijena: 15,00 kn

Neandertalci iznova: o stotoj obljetnici otkrića krapinskih neandertalaca

1999

katalog izložbe
Urednik: Jakov Radovčić
Format: 21 x 14,5 cm
Broj stranica: 80
Cijena: 20,00 kn

Turopolje, svijet koji nestaje

1999

deplijan izložbe
Autori: Irena Grbac, Draško Holcer,
Martina Šašić, Marjana Baltić
& Marijana Vuković
Format: 21 x 26 cm
Broj stranica: 7
Cijena: 10,00 kn

Prirodni kontrasti otoka Mljeta

1998

deplijan izložbe
Urednici: Jasmina Bavoljak, Darko Bavoljak
& Nikola Tvrtković
Format: 21 x 30 cm
Broj stranica: 10
Cijena: 5,00 kn

Puhovi od biologije do kuhinje

1997

katalog izložbe
Autori: Nikola Tvrtković & Josip Balabanić
Format: 16 x 23 cm
Broj stranica: 32
Cijena: 20,00 kn

Natura + Cultura: muzejski prirodoslovni predmet - pokretno kulturno dobro: izložba o 150. obljetnici utemeljenja hrvatskoga Narodnog muzeja u Zagrebu

1996

katalog izložbe
Urednici: Josip Balabanić, Nikola Tvrtković
& Marijana Vuković
Format: 21 x 26 cm
Broj stranica: 61
Cijena: 25,00 kn

Ledeno doba

1996

publikacija uz izložbu
Autor: Darko Rukavina
Format: 20 x 20 cm
Broj stranica: 60
Cijena: 30,00 kn

Palagruža: neobična oaza usred pučine

1996

katalog izložbe
Autor: Nikola Tvrtković
Format: 16,5 x 23 cm
Broj stranica: 49
Cijena: 20,00 kn

Na podravskim peskima: katalog izložbe fotografija Radovana Kranjčeva

1995

katalog izložbe
Autori: Radovan Kranjčev & Marta Crnjaković
Format: 20 x 20 cm
Broj stranica: 13
Cijena: 15,00 kn

Vuk ili da li je Crvenkapica pojela vuka?

1994

katalog izložbe
Autorica: Irena Grbac
Format: 21 x 21 cm
Broj stranica: 60
Cijena: 25,00 kn

Bonsai: zbirka mediteranskog drveća

1994

katalog izložbe
Autor: Petar Vrgoč
Format: 20 x 20 cm
Broj stranica: 17
Cijena: 15,00 kn

Publikacije i suveniri