MALA ŠKOLA MINERALOGIJE – 6

17. ožujka 2021.
Biserka Gužvica

Pogledaj izložbu besplatno!

 

Učlani se u mrežu prijatelja HPM-a i ostvari brojne pogodnosti!

Što su sulfidi i koji spojevi uz njih također pripadaju II. razredu?
Sulfidi su prirodni spojevi sumpora s metalima (željezom, bakrom, cinkom, olovom, srebrom, zlatom, kobaltom i niklom) i polumetalima (arsenom, antimonom i bismutom). Osim sulfida II. razredu pripadaju i spojevi spomenutih metala i polumetala s arsenom i teluron, odnosno arsenidi i teluridi.

Koliko različitih vrsta minerala obuhvaća II. razred i koji od njih su poznatiji?
Drugi razred obuhvaća više od 300 različitih vrsta minerala, ali se samo dvadesetak nalazi u znatnijim količinama. Poznati minerali iz ovoga razreda su pirit i markazit - polimorfne modifikacije FeS2 supstance te pirhotit, realgar, millerit i petnaestak rudnih minerala.

Kakav je značaj sulfidnih minerala?
Među sulfidnim mineralima nalaze se rudni minerali koji imaju veliko gospodarsko značenje jer se njihovom preradom dobivaju pojedini metali i polumetali. Ističu se najvažniji rudni minerali bakra (halkozit, halkopirit, bornit i covellit), olova – galenit, cinka – sfalerit, srebra – argentit, žive – cinabarit, nikla – nikelin, arsena – arsenopirit i auripigment, antimona – stibnit (antimonit) te molibdena – molibdenit.

Kako su sulfidni minerali klasificirani prema staroj rudarskoj podjeli?
S obzirom na sjaj sulfidni minerali su se po staroj rudarskoj podjeli dijelili na pakovine, sjajnike, blistavce i sinjavce.
Pakovine su metalnoga sjaja, neprozirne, svjetlijih boja i crnoga crta, uglavnom veće tvrdoće, bez izrazite kalavosti i krhke. Primjer pakovine je pirit – FeS2 (željezna ili sumporna pakovina).
Sjajnici su jakoga kovnoga sjaja, neprozirni, uglavnom sive boje i crnoga crta, većinom male tvrdoće i često savršene kalavosti. Primjer sjajnika je galenit - PbS (olovni sjajnik).


PIRIT – FeS2 (željezna ili sumporna pakovina)
Bliznečki jarak, Medvednica, Hrvatska
600:ZAG:7037:MP1
GALENIT – PbS (olovni sjajnik)
Phaffenberg, Neuberg, Njemačka
600:ZAG:126:MP1
SFALERIT – ZnS (cinkani blistavac)
Španjolska
600:ZAG:149:MP1
TETRAEDRIT - (Cu,Fe)12Sb4S13
Cornwall, Velika Britanija
600:ZAG:259:MP1Blistavci su dijamantnoga sjaja, ponekad providni, uglavnom male tvrdoće, dobre kalavosti te su krhki. Primjer blistavca je sfalerit – ZnS (cinkani blistavac).
Sinjavci su kovnoga sjaja, tamnosivih, sinjih boja i crnoga crta, neprozirni, male tvrdoće, bez kalavosti te su krhki. Primjer sinjavca je tetraedrit - (Cu,Fe)12Sb4S13, mineral koji zapravo pripada razredu sulfosoli koji je tek nedavno odijeljen od II. razreda, ali je u vrijeme nastanka stare rudarske podjele smatran sulfidnim mineralom.