CroBarFauna - DNA barkodiranje

Znanstveni projekt CroBarFauna financira Hrvatska zaklada za znanost:


https://www.hrzz.hr

Voditelj projekta:

prof. dr. sc. Mladen Kučinić – Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Suradnici na projektu (abecedno):

dr. sc. Branka Bruvo Mađarić (Institut Ruđer Bošković), dr. sc. Darko Cerjanec (OŠ Barilović i OŠ Netretić, Karlovačka županija), Anđela Ćukušić, mag. biol (Ministarstvo zaštite okoliša i energetike), dr. sc. Irena Grbac (Hrvatski prirodoslovni muzej, Zagreb), dr. sc. Iva Mihoci (Hrvatski prirodoslovni muzej, Zagreb), prof. dr. sc. Stjepan Krčmar (Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku), dr. sc. Ana Mrnjavčić Vojvoda (Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo, Zagreb), izv. prof. Jasna Lajtner (Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu), dr. sc. Nediljko Landeka (Zavod za javno zdravstvo Istarske županije, Pula), dr. sc. Vlatka Mičetić Stanković (Hrvatski prirodoslovni muzej, Zagreb), mr. sc. Roman Ozimec (Adipa, Zagreb), dr. sc. Martina Podnar Lešić (Hrvatski prirodoslovni muzej, Zagreb), dr. sc. Ignac Sivec (Ljubljana), dr. sc. Martina Šašić Kljajo (Hrvatski prirodoslovni muzej, Zagreb), dr. sc Lucija Šerić Jelaska (Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu), doc. dr. sc. Mauro Štifanić (Sveučilište Jurja Dobrile u Puli), dr. sc. Nikola Tvrtković (Zagreb), dr. sc. Marina Vilenica (Učiteljski fakultet, Sveučilište u Zagrebu), dr. sc. Ivan Vučković (Elektroprojekt)

Trajanje projekta:

48 mjeseci

O projektu


 

Metoda DNA barkodiranja predložena je 2003. godine kao univerzalni sistem za determinaciju biološkog materijala u smislu identifikacije vrste, a također i kao metoda za otkrivanje novih, još neopisanih vrsta koje se ne mogu međusobno razlikovati na temelju morfoloških obilježja (tzv. kriptičnih vrsta). Temelji se na određivanju slijeda nukleotida standardiziranog fragmenta mitohondrijskog gena za podjedinicu I citokrom okidaze (COI) duljine oko 650 pb.

Geografskim smještajem u središnjoj Europi i Mediteranu, teritorij Hrvatske predstavlja jednu od europskih „žarišnih točaka biološke raznolikosti“ (biodiversity hotspot). Visoki istupanj bioraznolikosti Hrvatske posljedica je raznolikog sastava staništa, klimatskih i hidroloških značajki kao i kompleksne geološke povijesti regije.

Glavni cilj ovog istraživačkog projekta je upotrebom metode DNA barkodiranja steći uvid u opseg i geografsko rasprostranjenje ukupne genetske bioraznolikosti ciljanih skupina faune Hrvatske, te prepoznati vrste koje je neophodno dodatno detaljno istražiti s taksonomskog, filogenetskog i filogeografskog aspekta.

U okviru ovog projekta prioritet će biti dan taksonomskim skupinama za koje postoje taksonomski stručnjaci među projektnim suradnicima s već djelomično prikupljenim materijalom, a s druge strane skupine koje su taksonomski potencijalno vrlo zanimljive i za koje je DNA barkodiranje već započeto u okviru ostalih Europskih inicijativa za barkodiranje.

Podaci o DNA barkodovima prikupljeni ovim istraživanjem omogućit će točniju identifikaciju velikog broja vrsta te ukazati na potrebu dodatnih istraživanja pojedinih skupina. Ukazat će vjerojatno i na nove, nepoznate kriptičke, možda i endemske vrste u Hrvatskoj, što bi imalo veliki značaj za razvitak strategija i planova za zaštitu bioraznolikosti u Hrvatskoj. Osim toga rezultati će imati moguću primjenu i u biomonitoringu kao i u epidemiološkim studijama (npr. kontrola štetnika, identifikacija i praćenje prijenosnika bolesti).

Skupine koje su obuhvaćene projektom: Bivalvia (školjkaši, morski i slatkovodni), Amphibia (vodozemci), Reptilia (gmazovi), Arthropoda – (člankonošci) - Chelicerata (klještari): Pseudoscorpiones (pseudoškorpioni), Scorpiones (škorpioni), Acarina (grinje) - Ixodidae (krpelji); Hexapoda (šesteronošci), Insecta (kukci): Diptera (dvokrilci)- Culicidae (komarci), Tabanidae (obadi), Sarcophagidae (muhe mesaruše), Ephemeroptera (vodencvijetovi), Plecoptera (obalčari), Coleoptera (kornjaši) – Carabidae (trčci), Elmidae (slapoljubi), Hydraenidae (šavoljike), Lepidoptera (leptiri), Trichoptera (tulari).

PRILOZI


REZULTATI 1. IZVJEŠTAJNOG RAZDOBLJA
CroBarFauna / DNA barkodirani uzorci ili uzorci u laboratorijskoj obradi zbirke
CroBarFauna / DNA barkodiranje novoprikupljenih primjeraka
CroBarFauna / Popis novo DNA barkodiranih vrsta
CroBarFauna / Popis potencijalno evolucijski značajnih jedinica za zaštitu
CroBarFauna / Popis potencijalno kriptičnih vrsta i vrsta s upitnom determinacijom
CroBarFauna / Popis unesenih podataka u međunarodne baze
CroBarFauna / Pripremljeni uzorci za DNA barkodiranje iz terenskih istraživanja
CroBarFauna / Pripremljeni uzorci za DNA barkodiranje_iz prirodoslovnih zbirki
CroBarFauna / Pripremljeni uzorci za DNA barkodiranje_terenski rad i zbirke
CroBarFauna / Protokol za DNA barkodiranje
CroBarFauna / Referentni popis vrsta za barkodiranje
CroBarFauna / Terensko prikupljanje 2017.

REZULTATI 2. IZVJEŠTAJNOG RAZDOBLJA
CroBarFauna / Popis unesenih podataka DNA barkodiranih primjeraka
CroBarFauna / TERENSKO IZVJEŠĆE - II GODINA PROVOĐENJA PROJEKTA
CroBarFauna / Popis pripremljenih uzoraka za barkodiranje

 

REZULTATI 3. IZVJEŠTAJNOG RAZDOBLJA

CRO BAR FAUNA_Popis unesenih podataka u bazu projekta 

CRO BAR FAUNA_Pripremljeni uzorci za DNA barkodiranje

CRO BAR FAUNA_Terenske aktivnosti

 

REZULTATI 4. IZVJEŠTAJNOG RAZDOBLJA

Terensko izvješće

Popis DNA barkodiranih uzoraka

POPIS UNESENIH PODATAKA DNA BARKODIRANIH PRIMJERAKA U BOLD
BAZU IV GODINE PROJEKTA

 DISEMINACIJA PROJEKTA
Natura Croatica, Vol. 27. No. 1 / Mičetić Stanković, Vlatka; Branka Bruvo Mađarić, Manfred A. Jäch, Mladen Kučinič: ELMIS RIETSCHELI STEFFAN, 1958 (INSECTA: COLEOPTERA: ELMIDAE) IN CROATIA: first record and DNA barcoding

Kucinic et al DNA barco_Krka_NC_PDF

NC_DNA_Barc_otoci_2019

Kucinic 2019 28_2_DNA barcod_Phyr_NC
crobol


Projekt je financiran sredstvima Hrvatske zaklade za znanost

***
PROGRAM I DEPLIJAN - Dani DNA barkodiranja PMF 2019

 

PROGRAM I DEPLIJAN - Dani DNA barkodiranja PMF 2021