Dokumenti

Deželićeva 30
Zagreb

Tel +385 1 4851700
hpm@hpm.hr

 

 

Odluka o privremenoj organizaciji rada u Hrvatskom prirodoslovnom muzeju za vrijeme mjera sprječavanja širenja covid-19 i uklanjanja posljedica potresa (6.5.2020.)

Odluka o privremenoj organizaciji rada u Hrvatskom prirodoslovnom muzeju za vrijeme mjera sprječavanja širenja covid-19 i uklanjanja posljedica potresa (18.4.2020.)

Odluka o privremenoj organizaciji rada u Hrvatskom prirodoslovnom muzeju za vrijeme mjera sprječavanja širenja covid-19 (19.3.2020.)

 

Plan provedbe posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja na virus Sars-Cov-2 zaposlenika Hrvatskog prirodoslovnog muzeja i provjere COVID potvrda zaposlenika, posjetitelja i drugih osoba koje dolaze u Hrvatski prirodoslovni muzej (16.11.2021.)

 

Odluka o izmjenama i dopunama prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Statuta HPM-a

Odluka o izmjenama i dopunama statuta (sjednica 1.6.2020.)

Statut Hrvatskog prirodoslovnog muzeja 2018.
Strateški plan Hrvatskog prirodoslovnog muzeja za razdoblje 2016. - 2020. g.

Strateški plan Hrvatskog prirodoslovnog muzeja za razdoblje 2021. - 2025. g.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu
Pravilnik o radu Hrvatskog prirodoslovnog muzeja
Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu, načinu rada i sistematizaciji radnih mjesta (pročišćeni tekst)
Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti u Hrvatskom prirodoslovnom muzeju i postupku imenovanja povjerljive osobe

Pravilnik o zaštiti na radu

Pravilnik o korištenju sustava video nadzora
Pravilnik o zaštiti od požara
Plan evakuacije i spašavanja

Poslovnik o radu Upravnog vijeća

Poslovnik o radu Muzejskog vijeća (važeći do 18.4.2022.)
Poslovnik o radu Stručnog vijeća

Pravilnik o jednostavnoj nabavi (primjena od 14. 7. 2022.)

Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o korištenju vlastitih prihoda
Pravilnik o korištenju vlastitih prihoda

 

Procedura zaprimanja računa, provjere i plaćanja računa
Procedura stvaranja ugovornih obveza
Procedura naplate prihoda
Procedura o upravljanju i raspolaganju nekretninama
Procedura o korištenju službenih vozila
Procedura o blagajničkom poslovanju
Procedura izdavanja i obračunavanja putnih naloga
Odluka o postupanju s ulaznicama

 

Programska djelatnost

Prijedlog programa rada HPM-a za 2023. godinu

Prijedlog programa rada HPM-a za 2022. godinu


***
Izvještaji o radu

Izvještaj o radu HPM-a za 2021. godinu

Izvještaje o radu za prethodna razdoblja moguće je pregledati na stranici
Muzejskog dokumentacijskog centra:
https://mdc.hr/hr/mdc/publikacije/izvjesca-muzeja/stari-brojevi/

 

2022.
Zaključci sa sjednica Upravnog vijeća

 

Zaključci i Odluke Upravnog vijeća Hrvatskog prirodoslovnog muzeja (7. - 11. sjednica UV)

Zaključci i odluke Upravnog vijeća Hrvatskog prirodoslovnog muzeja (1. - 6. sjednica UV)

 

***

Odluke i zaključci Upravnog vijeća Hrvatskog prirodoslovnog muzeja (29. do 35. sjednica)

Odluke i zaključci Upravnog vijeća Hrvatskog prirodoslovnog muzeja (27. i 28. sjednica)

Odluke i zaključci Upravnog vijeća Hrvatskog prirodoslovnog muzeja (24.,25. i 26. sjednica)

Odluke i zaključci Upravnog vijeća Hrvatskog prirodoslovnog muzeja (20., 21., 22, i 23 sjednica)
Odluke i zaključci Upravnog vijeća Hrvatskog prirodoslovnog muzeja (2019.)
Odluke i zaključci sjednica Muzejskog vijeća (2018.)
Zaključci s 1. i 2. sjednice Muzejskog vijeća (održane 27.12.2017. i 2.2.2018.)
Zaključci s 46. sjednice Muzejskog vijeća (održane 15.11.2017.)
Zaključci s 43., 44., i 45. sjednice Muzejskog vijeća (održane 14.7., 8.9. i 26.10.2017.)
Zaključci s 37., 38., 39., 40., 41. i 42. sjednice Muzejskog vijeća (održane 22.11. i 22.12.2016; 27.1., 24.2., 12.4., i 12.6.2017.)
Zaključci s 33., 34., 35. i 36. sjednice Muzejskog vijeća (održane 21.6. ; 14.7.; 20.9. i 17.10.2016.)
Zaključci s 32. sjednice Muzejskog vijeća (održane 10.6. 2016.)
Zaključci s 31. sjednice Muzejskog vijeća (održane 31.3. 2016.)
Zaključci s 30. sjednice Muzejskog vijeća (održane 10.3. 2016.)
Zaključci s 29. sjednice Muzejskog vijeća (održane 29. 1. 2016.)

Pozivi za sjednice Upravnog vijeća

Poziv za 12. sjednicu Upravnog vijeća HPM-a

Poziv za 11. sjednicu Upravnog vijeća HPM-a

Poziv za 10. sjednicu Upravnog vijeća HPM-a

Poziv za 9. sjednicu Upravnog vijeća HPM-a

Poziv za 8. sjednicu Upravnog vijeća HPM-a

Poziv za 7. sjednicu Upravnog vijeća HPM-a

Poziv za 6. sjednicu Upravnog vijeća HPM-a

Poziv za 5. sjednicu Upravnog vijeća HPM-a

Poziv za 4. sjednicu Upravnog vijeća HPM-a

Poziv za 3. sjednicu Upravnog vijeća HPM-a (e-sjednica)

Poziv za 2. sjednicu Upravnog vijeća HPM-a

Poziv za 1. konstituirajuću sjednicu Upravnog vijeća HPM-a

***

Poziv za 35. sjednicu Upravnog vijeća HPM-a

Poziv za 34. sjednicu Upravnog vijeća HPM-a

Poziv za 33. sjednicu Upravnog vijeća HPM-a

Poziv za 32. sjednicu Upravnog vijeća HPM-a

Poziv za 31. sjednicu Upravnog vijeća HPM-a

Poziv za 30. sjednicu Upravnog vijeća HPM-a

Poziv za 29. sjednicu Upravnog vijeća HPM-a

Poziv za 28. sjednicu Upravnog vijeća HPM-a

Poziv za 27. sjednicu Upravnog vijeća HPM-a

Poziv za 26. sjednicu Upravnog vijeća HPM-a

Poziv za 25. sjednicu Upravnog vijeća HPM-a

Poziv za 24. sjednicu Upravnog vijeća HPM-a

Poziv za 23. sjednicu Upravnog vijeća HPM-a

Poziv za 22. sjednicu Upravnog vijeća HPM-a

Poziv za 21. elektronsku sjednicu Upravnog vijeća HPM-a

Poziv za 20. sjednicu Upravnog vijeća HPM-a
Pozivi za sjednice Upravnog vijeća HPM-a 2019.

Dokumenti usvojeni na sjednicama Upravnog vijeća
Odluke sa sjednica Upravnog vijeća HPM-a 2019.

Mogućnost sudjelovanja u radu službenih tijela Muzeja
Sudjelovanje na sjednicama službenih tijela Hrvatskog prirodoslovog muzeja

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu, načinu rada i sistematizaciji radnih mjesta i njegove izmjene i dopune
Izmjene i dopune Pravilnika (24.2.2018.)
Izmjene i dopune Pravilnika (14.7.2017.)
Izmjene i dopune Pravilnika (17.10.2016.)
Izmjene i dopune Pravilnika (29.1.2016.)
Izmjene i dopune Pravilnika (7.10.2014.)
Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika (18.2.2014.)
Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu, načinu rada i sistematizaciji radnih mjesta (2.5.2012.)

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA

31.1.2023.

Financijski izvještaj za 2022. godinu

Bilješke uz financijski izvještaj za 2022. godinu

 

31.1.2022.

Financijski izvještaj - siječanj-prosinac 2021.

Bilješke uz financijski izvještaj za 2021.

 

2.2.2021.

Bilanca na datum 31.12.2020.

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje od 1.1. do 31.12. 2020. godine

Izvještaj o obvezama za razdoblje od 1.1. do 31.12.2020. godine

Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji za razdoblje od 1.1. do 31.12. 2020. godine

Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza za razdoblje od 1.1. do 31.12.2020. godine

Bilješke uz izvješće HPM-a o planiranim i ostvarenim prihodima i primicima te rashodima i izdacima u razdoblju od 1.1. do 31.12.2020. godine

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 1. siječanj 2020. - 31. prosinac 2020.

Referentna stranica (potvrda o predaji izvješća)

 

3.2.2020.

Bilanca na datum 31.12.2019.

Bilješke uz izvješće HPM-a o planiranim i ostvarenim prihodima i primicima te rashodima i izdacima u razdoblju od 1.1. do 31.12.2019. godine

Izvještaj o obvezama za razdoblje od 1.1. do 31.12.2019. godine

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje od 1.1. do 31.12. 2019. godine

Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji za razdoblje od 1.1. do 31.12. 2019. godine

Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza za razdoblje od 1.1. do 31.12.2019. godine

 

1.2.2019.
FINANCIJSKA IZVJEŠĆA HRVATSKOG PRIRODOSLOVNOG MUZEJA ZA 2018. GODINU
Bilanca na datum 31.12.2018.
Bilješke uz izvješće HPM-a o planiranim i ostvarenim prihodima i primicima te rashodima i izdacima u razdoblju od 1.1. do 31.12.2018. godine
Izvještaj o obvezama za razdoblje od 1.1. do 31.12.2018. godine
Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje od 1.1. do 31.12. 2018. godine
Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji za razdoblje od 1.1. do 31.12. 2018. godine
Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza za razdoblje od 1.1. do 31.12.2018. godine

1.2.2018.
FINANCIJSKA IZVJEŠĆA HRVATSKOG PRIRODOSLOVNOG MUZEJA ZA 2017. GODINU
Bilanca na datum 31.12.2017.
Bilješke uz izvješće HPM-a o planiranim i ostvarenim prihodima i primicima te rashodima i izdacima u razdoblju od 1.1. do 31.12.2017. godine
Izvještaj o obvezama za razdoblje od 1.1. do 31.12.2017. godine
Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje od 1.1. do 31.12. 2017. godine
Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji za razdoblje od 1.1. do 31.12. 2017. godine
Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza za razdoblje od 1.1. do 31.12.2017. godine

3.2.2017.
FINANCIJSKA IZVJEŠĆA HRVATSKOG PRIRODOSLOVNOG MUZEJA ZA 2016. GODINU
Bilanca 2016.
Izvještaj o obvezama za razdoblje od 1.1. do 31.12.2016. godine
Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje od 1.1. do 31.12. 2016. godine
Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji za razdoblje od 1.1. do 31.12. 2016. godine
Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza za razdoblje od 1.1. do 31.12.2016. godine
10.7.2017.
Financijski plan 2017. - 1. izmjena
20.11.2017.
Financijski plan 2017. - 2. izmjena

29.1.2016.
FINANCIJSKA IZVJEŠĆA HRVATSKOG PRIRODOSLOVNOG MUZEJA ZA 2015. GODINU:
Bilanca 2015.
Izvještaj o obvezama
Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima
Izvještaj o promjenama vrijednosti i obujmu imovine i obveza
Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika
Programska djelatnost Hrvatskog prirodoslovnog muzeja - 2016. g.

30.1.2015.
FINANCIJSKA IZVJEŠĆA HRVATSKOG PRIRODOSLOVNOG MUZEJA ZA 2014. GODINU:
Bilanca 2014.
Bilješke uz izvješće HPM-a za 2014.
Izvještaj o obvezama
Izvještaj o promjenama vrijednosti i obujmu imovine i obveza
Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima
Obrazac Izvješća o izvršavanju programa i namjenskom korištenju sredstava za 2015. g.

DONACIJE
Donatori Hrvatskog prirodoslovnog muzeja