Dokumenti

Prilaz Gjure Deželića 30
Zagreb

Tel +385 1 4851700
hpm@hpm.hr

Pon-pet

Odluka o privremenoj organizaciji rada u Hrvatskom prirodoslovnom muzeju za vrijeme mjera sprječavanja širenja covid-19 i uklanjanja posljedica potresa (6.5.2020.)

Odluka o privremenoj organizaciji rada u Hrvatskom prirodoslovnom muzeju za vrijeme mjera sprječavanja širenja covid-19 i uklanjanja posljedica potresa (18.4.2020.)

Odluka o privremenoj organizaciji rada u Hrvatskom prirodoslovnom muzeju za vrijeme mjera sprječavanja širenja covid-19 (19.3.2020.)

 

Plan provedbe posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja na virus Sars-Cov-2 zaposlenika Hrvatskog prirodoslovnog muzeja i provjere COVID potvrda zaposlenika, posjetitelja i drugih osoba koje dolaze u Hrvatski prirodoslovni muzej (16.11.2021.)

 

Odluka o izmjenama i dopunama prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Statuta HPM-a

Odluka o izmjenama i dopunama statuta (sjednica 1.6.2020.)

Statut Hrvatskog prirodoslovnog muzeja 2018.
Strateški plan Hrvatskog prirodoslovnog muzeja za razdoblje 2016. - 2020. g.

Strateški plan Hrvatskog prirodoslovnog muzeja za razdoblje 2021. - 2025. g.

Pravilnik o radu Hrvatskog prirodoslovnog muzeja (10.7.2023.)

Pravilnik o nagrađivanju zaposlenika Hrvatskog prirodoslovnog muzeja (19.6.2023.)

Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu, načinu rada i sistematizaciji radnih mjesta Hrvatskog prirodoslovnog muzeja (22.5.2024.)
Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu, načinu rada i sistematizaciji radnih mjesta Hrvatskog prirodoslovnog muzeja (15.3.2024.)
Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti u Hrvatskom prirodoslovnom muzeju i postupku imenovanja povjerljive osobe

Pravilnik o zaštiti na radu

Pravilnik o korištenju sustava video nadzora
Pravilnik o zaštiti od požara
Plan evakuacije i spašavanja

Poslovnik o radu Upravnog vijeća

Poslovnik o radu Muzejskog vijeća (važeći do 18.4.2022.)
Poslovnik o radu Stručnog vijeća

Pravilnik o jednostavnoj nabavi (primjena od 14. 7. 2022.)

Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o korištenju vlastitih prihoda
Pravilnik o korištenju vlastitih prihoda

 

Procedura zaprimanja računa, provjere i plaćanja računa
Procedura stvaranja ugovornih obveza
Procedura naplate prihoda
Procedura o upravljanju i raspolaganju nekretninama
Procedura o korištenju službenih vozila
Procedura o blagajničkom poslovanju
Procedura izdavanja i obračunavanja putnih naloga
Odluka o postupanju s ulaznicama

 

Programska djelatnost

Godišnji program rada i razvitka HPM-a za 2024. godinu

Program rada i razvitka HPM-a za 2023. godinu

Program rada HPM-a za 2022. godinu

Program rada HPM-a za 2021. godinu


***
Izvještaji o radu

Izvještaj o radu HPM-a za 2023. godinu

Izvještaj o radu HPM-a za 2022. godinu

Izvještaj o radu HPM-a za 2021. godinu

Izvještaje o radu za prethodna razdoblja moguće je pregledati na stranici
Muzejskog dokumentacijskog centra:
https://mdc.hr/hr/mdc/publikacije/izvjesca-muzeja/stari-brojevi/

 

Zaključci sa sjednica Upravnog vijeća

Zaključci i odluke Upravnog vijeća Hrvatskog prirodoslovnog muzeja (30. - 31. sjednica UV)

Zaključci i odluke Upravnog vijeća Hrvatskog prirodoslovnog muzeja (24. - 29. sjednica UV)

Izvještaj o izvršenju financijskog plana HPM-a (1.1. - 30.6.2023.)

Prijedlog odluke o imenovanju ravnateljice Hrvatskog prirodoslovnog muzeja

Zaključci i odluke Upravnog vijeća Hrvatskog prirodoslovnog muzeja ( 23. sjednica UV - drugi dio)

Zaključci i odluke Upravnog vijeća Hrvatskog prirodoslovnog muzeja ( 23. sjednica UV - prvi dio)

Zaključci i odluke Upravnog vijeća Hrvatskog prirodoslovnog muzeja (19. - 22. sjednica UV)

Zaključci i odluke Upravnog vijeća Hrvatskog prirodoslovnog muzeja (18. sjednica)

Zaključci i odluke Upravnog vijeća Hrvatskog prirodoslovnog muzeja (17. sjednica)

Izvještaj o izvršenju financijskog plana 1.1.-31.12.2022. (27.03.2023.)

Zaključci i odluke Upravnog vijeća Hrvatskog prirodoslovnog muzeja (16. sjednica UV)

Zaključci i odluke Upravnog vijeća Hrvatskog prirodoslovnog muzeja (13. - 15. sjednica UV)

Zaključci i odluke Upravnog vijeća Hrvatskog prirodoslovnog muzeja (7. - 11. sjednica UV)

Zaključci i odluke Upravnog vijeća Hrvatskog prirodoslovnog muzeja (1. - 6. sjednica UV)

 

***

Odluke i zaključci Upravnog vijeća Hrvatskog prirodoslovnog muzeja (29. do 35. sjednica)

Odluke i zaključci Upravnog vijeća Hrvatskog prirodoslovnog muzeja (27. i 28. sjednica)

Odluke i zaključci Upravnog vijeća Hrvatskog prirodoslovnog muzeja (24.,25. i 26. sjednica)

Odluke i zaključci Upravnog vijeća Hrvatskog prirodoslovnog muzeja (20., 21., 22, i 23 sjednica)
Odluke i zaključci Upravnog vijeća Hrvatskog prirodoslovnog muzeja (2019.)
Odluke i zaključci sjednica Muzejskog vijeća (2018.)
Zaključci s 1. i 2. sjednice Muzejskog vijeća (održane 27.12.2017. i 2.2.2018.)
Zaključci s 46. sjednice Muzejskog vijeća (održane 15.11.2017.)
Zaključci s 43., 44., i 45. sjednice Muzejskog vijeća (održane 14.7., 8.9. i 26.10.2017.)
Zaključci s 37., 38., 39., 40., 41. i 42. sjednice Muzejskog vijeća (održane 22.11. i 22.12.2016; 27.1., 24.2., 12.4., i 12.6.2017.)
Zaključci s 33., 34., 35. i 36. sjednice Muzejskog vijeća (održane 21.6. ; 14.7.; 20.9. i 17.10.2016.)
Zaključci s 32. sjednice Muzejskog vijeća (održane 10.6. 2016.)
Zaključci s 31. sjednice Muzejskog vijeća (održane 31.3. 2016.)
Zaključci s 30. sjednice Muzejskog vijeća (održane 10.3. 2016.)
Zaključci s 29. sjednice Muzejskog vijeća (održane 29. 1. 2016.)

Pozivi za sjednice Upravnog vijeća

Poziv za 33. sjednicu Upravnog vijeća HPM-a

Poziv za 32. sjednicu Upravnog vijeća HPM-a

Poziv za 31. sjednicu Upravnog vijeća HPM-a (e-sjednica)

Poziv za 30. sjednicu Upravnog vijeća HPM-a (e-sjednica)

Poziv za sjednice Upravnog vijeća HPM-a (24. do 29. sjednica)

Poziv za 23. sjednicu Upravnog vijeća HPM-a

Poziv za 22. sjednicu Upravnog vijeća HPM-a

Poziv za 21. sjednicu Upravnog vijeća HPM-a

Poziv za 20. sjednicu Upravnog vijeća HPM-a

Poziv za 19. sjednicu Upravnog vijeća HPM-a

Poziv za 18. sjednicu Upravnog vijeća HPM-a

Poziv za 17. sjednicu Upravnog vijeća HPM-a

Poziv za 16. sjednicu Upravnog vijeća HPM-a

Poziv za 15. sjednicu Upravnog vijeća HPM-a

Poziv za 14. sjednicu Upravnog vijeća HPM-a

Poziv za 13. sjednicu Upravnog vijeća HPM-a

Poziv za 12. sjednicu Upravnog vijeća HPM-a

Poziv za 11. sjednicu Upravnog vijeća HPM-a

Poziv za 10. sjednicu Upravnog vijeća HPM-a

Poziv za 9. sjednicu Upravnog vijeća HPM-a

Poziv za 8. sjednicu Upravnog vijeća HPM-a

Poziv za 7. sjednicu Upravnog vijeća HPM-a

Poziv za 6. sjednicu Upravnog vijeća HPM-a

Poziv za 5. sjednicu Upravnog vijeća HPM-a

Poziv za 4. sjednicu Upravnog vijeća HPM-a

Poziv za 3. sjednicu Upravnog vijeća HPM-a (e-sjednica)

Poziv za 2. sjednicu Upravnog vijeća HPM-a

Poziv za 1. konstituirajuću sjednicu Upravnog vijeća HPM-a

 

***

Poziv za 35. sjednicu Upravnog vijeća HPM-a

Poziv za 34. sjednicu Upravnog vijeća HPM-a

Poziv za 33. sjednicu Upravnog vijeća HPM-a

Poziv za 32. sjednicu Upravnog vijeća HPM-a

Poziv za 31. sjednicu Upravnog vijeća HPM-a

Poziv za 30. sjednicu Upravnog vijeća HPM-a

Poziv za 29. sjednicu Upravnog vijeća HPM-a

Poziv za 28. sjednicu Upravnog vijeća HPM-a

Poziv za 27. sjednicu Upravnog vijeća HPM-a

Poziv za 26. sjednicu Upravnog vijeća HPM-a

Poziv za 25. sjednicu Upravnog vijeća HPM-a

Poziv za 24. sjednicu Upravnog vijeća HPM-a

Poziv za 23. sjednicu Upravnog vijeća HPM-a

Poziv za 22. sjednicu Upravnog vijeća HPM-a

Poziv za 21. elektronsku sjednicu Upravnog vijeća HPM-a

Poziv za 20. sjednicu Upravnog vijeća HPM-a
Pozivi za sjednice Upravnog vijeća HPM-a 2019.

Dokumenti usvojeni na sjednicama Upravnog vijeća
Odluke sa sjednica Upravnog vijeća HPM-a 2019.

Mogućnost sudjelovanja u radu službenih tijela Muzeja
Sudjelovanje na sjednicama službenih tijela Hrvatskog prirodoslovog muzeja

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu, načinu rada i sistematizaciji radnih mjesta i njegove izmjene i dopune
Izmjene i dopune Pravilnika (24.2.2018.)
Izmjene i dopune Pravilnika (14.7.2017.)
Izmjene i dopune Pravilnika (17.10.2016.)
Izmjene i dopune Pravilnika (29.1.2016.)
Izmjene i dopune Pravilnika (7.10.2014.)
Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika (18.2.2014.)
Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu, načinu rada i sistematizaciji radnih mjesta (2.5.2012.)

FINANCIJSKI PLANOVI

2024. - 2026.

Financijski plan HPM-a za razdoblje od 2024. - 2026. godine

Obrazloženje uz financijski plan za 2024. godinu

 

2023. - 2025.

Financijski plan HPM-a za razdoblje od 2023. - 2025. godine

1. Izmjene Plana proračuna za 2023.

2. Izmjene Plana proračuna za 2023.

Obrazloženje uz financijski plan za 2023. godinu

Obrazloženje odstupanja od financijskog plana za 2023. godinu

Izvještaj o izvršenju financ. plana HPM-a 1.1.-31.12.2023. (22.3.2024.)

Izvještaj o izvršenju financijskog plana HPM-a (30.6.2023.)

Izvještaj o izvršenju financijskog plana 1.1.-31.12.2022. (27.03.2023.)

 

2022.

Financijski plan za 2022. godinu - 1. izmjena (studeni 2022.)

Financijski plan za 2022. godinu

Obrazloženje uz Financijski plan za 2022. godinu

2021.

Financijski plan za 2021. godinu

2020.

Financijski plan za 2020. godinu

2019.
Financijski plan za 2019. godinu


ARHIVA – 2015. - 2018.
Financijski plan za 2018. godinu
Financijski plan za razdoblje od 2018. do 2020. godine
Financijski plan 2017. - 2. izmjena
Financijski plan 2017. - 1. izmjena
Financijski plan za 2017. godinu
Financijski plan za 2016. godinu – 3. izmjena
Financijski plan za 2016. godinu – 2. izmjena
Financijski plan za 2016. godinu – 1. izmjena
Financijski plan za 2015. godinu i projekcija plana za 2016. i 2017. godinu

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA

31.1.2024.

Financijski izvještaj za 2023. godinu

Bilješke uz izvješće HPM-a o planiranim i ostvarenim prihodima i primicima te rashodima i izdacima u razdoblju od 1.1. do 31.12.2023. godine

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

 

31.1.2023.

Financijski izvještaj za 2022. godinu

Bilješke uz financijski izvještaj za 2022. godinu

 

31.1.2022.

Financijski izvještaj - siječanj-prosinac 2021.

Bilješke uz financijski izvještaj za 2021.

 

2.2.2021.

Bilanca na datum 31.12.2020.

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje od 1.1. do 31.12. 2020. godine

Izvještaj o obvezama za razdoblje od 1.1. do 31.12.2020. godine

Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji za razdoblje od 1.1. do 31.12. 2020. godine

Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza za razdoblje od 1.1. do 31.12.2020. godine

Bilješke uz izvješće HPM-a o planiranim i ostvarenim prihodima i primicima te rashodima i izdacima u razdoblju od 1.1. do 31.12.2020. godine

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 1. siječanj 2020. - 31. prosinac 2020.

Referentna stranica (potvrda o predaji izvješća)

 

3.2.2020.

Bilanca na datum 31.12.2019.

Bilješke uz izvješće HPM-a o planiranim i ostvarenim prihodima i primicima te rashodima i izdacima u razdoblju od 1.1. do 31.12.2019. godine

Izvještaj o obvezama za razdoblje od 1.1. do 31.12.2019. godine

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje od 1.1. do 31.12. 2019. godine

Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji za razdoblje od 1.1. do 31.12. 2019. godine

Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza za razdoblje od 1.1. do 31.12.2019. godine

 

1.2.2019.
FINANCIJSKA IZVJEŠĆA HRVATSKOG PRIRODOSLOVNOG MUZEJA ZA 2018. GODINU
Bilanca na datum 31.12.2018.
Bilješke uz izvješće HPM-a o planiranim i ostvarenim prihodima i primicima te rashodima i izdacima u razdoblju od 1.1. do 31.12.2018. godine
Izvještaj o obvezama za razdoblje od 1.1. do 31.12.2018. godine
Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje od 1.1. do 31.12. 2018. godine
Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji za razdoblje od 1.1. do 31.12. 2018. godine
Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza za razdoblje od 1.1. do 31.12.2018. godine

1.2.2018.
FINANCIJSKA IZVJEŠĆA HRVATSKOG PRIRODOSLOVNOG MUZEJA ZA 2017. GODINU
Bilanca na datum 31.12.2017.
Bilješke uz izvješće HPM-a o planiranim i ostvarenim prihodima i primicima te rashodima i izdacima u razdoblju od 1.1. do 31.12.2017. godine
Izvještaj o obvezama za razdoblje od 1.1. do 31.12.2017. godine
Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje od 1.1. do 31.12. 2017. godine
Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji za razdoblje od 1.1. do 31.12. 2017. godine
Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza za razdoblje od 1.1. do 31.12.2017. godine

3.2.2017.
FINANCIJSKA IZVJEŠĆA HRVATSKOG PRIRODOSLOVNOG MUZEJA ZA 2016. GODINU
Bilanca 2016.
Izvještaj o obvezama za razdoblje od 1.1. do 31.12.2016. godine
Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje od 1.1. do 31.12. 2016. godine
Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji za razdoblje od 1.1. do 31.12. 2016. godine
Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza za razdoblje od 1.1. do 31.12.2016. godine
10.7.2017.
Financijski plan 2017. - 1. izmjena
20.11.2017.
Financijski plan 2017. - 2. izmjena

29.1.2016.
FINANCIJSKA IZVJEŠĆA HRVATSKOG PRIRODOSLOVNOG MUZEJA ZA 2015. GODINU:
Bilanca 2015.
Izvještaj o obvezama
Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima
Izvještaj o promjenama vrijednosti i obujmu imovine i obveza
Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika
Programska djelatnost Hrvatskog prirodoslovnog muzeja - 2016. g.

30.1.2015.
FINANCIJSKA IZVJEŠĆA HRVATSKOG PRIRODOSLOVNOG MUZEJA ZA 2014. GODINU:
Bilanca 2014.
Bilješke uz izvješće HPM-a za 2014.
Izvještaj o obvezama
Izvještaj o promjenama vrijednosti i obujmu imovine i obveza
Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima
Obrazac Izvješća o izvršavanju programa i namjenskom korištenju sredstava za 2015. g.

DONACIJE
Donatori Hrvatskog prirodoslovnog muzeja