Natura Croatica

ON-LINE ČLANCISCImago Journal & Country Rank

 

Natura Croatica je znanstveni časopis Hrvatskoga prirodoslovnog muzeja. Izlazi od 1992. godine u četiri broja godišnje, od 2009. u dva broja. Objavljuje radove iz područja biologije i geologije, kao i one utemeljene na proučavanju prirodoslovnih muzejskih zbirki. Ima međunarodno uredništvo te međunarodnu recenziju rukopisa, koji moraju biti na engleskom jeziku.

glavni i odgovorni urednik:
dr. sc. Nikola Tvrtković

ISSN 1330-0520 (Tisak)
ISSN 1848-7386 (Online)
UDK: 55/59

ON-LINE ČLANCI


Časopis je indeksiran u sljedećim stranim relevantnim izvorima podataka:
GEOBASE (2005), Scopus (2005), Algology Mycology and Protozoology Abstracts (Microbiology C) (2005), Biological Sciences (2005), Entomology Abstracts (2005), CAB Abstracts (2004), Biological Abstracts (2004), ASFA 1: Biological Sciences and Living Resources (2003), Water Resources Abstracts (2001)

On-line članci na Portalu znanstvenih časopisa Republike Hrvatske - Hrčak

Časopis je financiran sredstvima Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade Grada Zagreba, Ministarstva znanosti i obrazovanja RH i Ministarstva kulture i medija RH.

uredništvo:
Josip Balabanić (Zagreb, HR), Achille Casale (Sassari, I), David Culver (Washington DC, USA), Wolfram Graf (Wien, A), Ivan Gušić (Zagreb, HR), Draško Holcer (Zagreb, HR), Boris Hrašovec (Zagreb, HR), Ljudevit Ilijanić (Zagreb, HR), Marcelo Kovačić (Rijeka, HR), Frano Kršinić (Dubrovnik, HR), Boris Kryštufek (Ljubljana, SLO), Mladen Kučinić (Zagreb, HR), Bojan Lazar (Zagreb, HR), Zrinka Ljubešić (Zagreb, HR), Ivana Maguire (Zagreb, HR), Božena Mitić (Zagreb, HR), Rajko Slapnik (Ljubljana, SLO), Darko Tibljaš (Zagreb, HR), Rudi Verovnik (Ljubljana, SLO), Tatjana Vlahović (Zagreb, HR), Dušan Zavodnik (Rovinj, HR)

tajnica uredništva:
mr. sc. Marijana Vuković
e-mail: marijana.vukovic@hpm.hr

Kontakt i slanje radova:

Natura Croatica
Hrvatski prirodoslovni muzej / Croatian Natural History Museum
Demetrova 1
HR-10 000 Zagreb
Croatia
e-mail: natura.croatica@hpm.hr
URL: https://www.hpm.hr
Tel: +385-1-4851-700
Fax: +385-1-4851-644