Javna nabava

Prilaz Gjure Deželića 30
Zagreb

Tel +385 1 4851700
hpm@hpm.hr

Pon-pet

Izjava o postojanju sukoba interesa u smislu članka 76. Zakona o javnoj nabavi

 

Temeljem čl. 75. do čl. 83. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", broj 120/16 i 114/22) Hrvatski prirodoslovni muzej kao naručitelj objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima je u sukobu interesa

(važeće od 1. 10. 2022. godine):

PRIM-EKO j.d.o.o., Bolnička cesta 51/10, 10090 Zagreb, OIB: 71671350580
MIKROLUX d.o.o., Ljudevita Gaja 35, 10290 Zaprešić, OIB: 83273787793
NATURA – Društvo za zaštitu prirode, Zlatka Šulentića 9, 10000 Zagreb, OIB: 76070075868
BAZAARH j.d.o.o., Miramarska 13 b, Zagreb, OIB: 64135242464

 

Podaci o gospodarskim subjektima koji su bili važeći od 29. prosinca 2021. do 30. rujna 2022.:

PRIM-EKO j.d.o.o., Bolnička cesta 51/10, 10090 Zagreb, OIB: 71671350580
PETA AVENIJA d.o.o., Gospodska 27., 10090 Zagreb, OIB: 10680149098
MIKROLUX d.o.o., Ljudevita Gaja 35, 10290 Zaprešić, OIB: 83273787793
NATURA – Društvo za zaštitu prirode, Zlatka Šulentića 9, 10000 Zagreb, OIB: 76070075868
BAZAARH j.d.o.o., Miramarska 13 b, Zagreb, OIB: 64135242464


Podaci o gospodarskim subjektima koji su bili važeći od 9. lipnja 2021. do 28. prosinca 2021.:
PRIM - EKO j.d.o.o., Bolnička cesta 51/10, 10090 Zagreb, OIB: 71671350580
PETA AVENIJA d.o.o., Gospodska 27., 10090 Zagreb, OIB: 10680149098
MIKROLUX d.o.o., Ljudevita Gaja 35, 10290 Zaprešić, OIB: 83273787793
NATURA – Društvo za zaštitu prirode, Zlatka Šulentića 9, 10000 Zagreb, OIB: 76070075868

Podaci o gospodarskim subjektima koji su bili važeći do 9. lipnja 2021. godine:
PRIM - EKO j.d.o.o., Bolnička cesta 51/10, 10090 Zagreb, OIB: 71671350580
PETA AVENIJA d.o.o., Gospodska 27., 10090 Zagreb, OIB: 10680149098
REPROM d.o.o., Poljska 14, 40000 Čakovec, OIB: 37145286184
Art Atelje d.o.o., Preloška 66, 40000 Čakovec, OIB: 66858369571
Mihoci Studios j.d.o.o., Preloška 66, 40000 Čakovec, OIB: 39247165371

 

Javna nabava: Izrada projektne dokumentacije za preuređenje, dogradnju i rekonstrukciju zgrade i izradu novog stalnog postava Hrvatskog prirodoslovnog muzeja u Zagrebu - Palača Amadeo (Demetrova 1)
Izjava o postojanju sukoba interesa člana Stručnog povjerenstva za javnu nabavu u smislu članka 76. Zakona o javnoj nabavi (Boris Mostarčić)
Izjava o postojanju sukoba interesa čelnika javnog naručitelja u smislu članka 76. Zakona o javnoj nabavi(dr.sc. Tatjana Vlahović)
Popis gospodarskih subjekata s kojima je HPM u sukobu interesa:
Preuzmite: popis

Izjava o postojanju sukoba interesa u smislu članka 76. Zakona o javnoj nabavi
Javna nabava: Radovi na uređenju prostora čuvaonice fundusa Hrvatskog prirodoslovnog muzeja
Izjava o postojanju sukoba interesa čelnika javnog naručitelja u smislu članka 76. Zakona o javnoj nabavi(dr. sc. Tatjana Vlahović)
Izjava o postojanju sukoba interesa u smislu članka 80. stavka (1) Zakona o javnoj nabavi
Izjava o nepostojanju sukoba interesa člana Stručnog povjerenstva (dr.sc. Iva Mihoci)
Izjava o nepostojanju sukoba interesa člana Stručnog povjerenstva (Fani Frković, dipl. ing. arh.)
Popis gospodarskih subjekata s kojima je HPM u sukobu interesa / Radovi na uređenju prostora čuvaonice fundusa HPM-a:
Preuzmite: popis

2024.

 

17.5.2024.

Postupak jednostavne nabave za nabavu robe

Predmet: Nabava mrežne okosnice za potrebe Hrvatskog prirodoslovnog muzeja na adresi Demetrova 1, 10000 Zagreb

Poziv na dostavu ponuda

Troškovnik

Rok za dostavu ponuda: 5 (pet) dana od dana objave

 

17.5.2024.

Postupak jednostavne nabave za nabavu robe

Predmet: Nabava bežične mrežne opreme za potrebe Hrvatskog prirodoslovnog muzeja na adresi Demetrova 1, 10000 Zagreb

Poziv na dostavu ponuda

Troškovnik

Rok za dostavu ponuda: 5 (pet) dana od dana objave

 

2023.

 

3.11.2023.

Opremanje novog Hrvatskog prirodoslovnog muzeja

Nabava zavjesa - ponovljeni postupak za grupu 2

Dostupno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=8227048

6.12.2023.

Odluka o poništenju. Opremanje novog Hrvatskog prirodoslovnog muzeja-ponovljeni postupak za grupu 2-nabava zavjesa

Odluka o poništenju

 

25.10.2023.

Nabava usluge dizajna, grafičkog oblikovanja i interpretacije sadržaja novog Hrvatskog prirodoslovnog muzeja - ponovljeni postupak za grupu 2

Dizajn i oblikovanje pozadine pozornice i produkcija

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=8195988

 

23.6.2023.

Nabava multimedijalne opreme za provedbu sadržaja i programiranje sadržaja - ponovljeni postupak za grupu 6.
Nabava multimedijalnog sadržaja za stalni postav i marketinške aktivnosti

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=7729685

 

21.6.2023.

Postupak jednostavne nabave

Predmet: Nabava entomoloških kutija

Ponovljeni poziv na dostavu ponuda

 

19.6.2023.

Postupak javne nabave:

Predmet: Nabava sustava tehničke zaštite Hrvatskog prirodoslovnog muzeja

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=7719300

 

15.6.2023.

Postupak jednostavne nabave

Predmet: Nabava entomoloških kutija

Poziv na dostavu ponuda

 

23.5.2023.

Nabava laboratorijske opreme - osnovna i specifična oprema
- ponovljeni postupak za grupe 6, 9, 10, 11 i 12.

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=7617994

 

28.4.2023.

Nabava rasvjetnih tijela za objekt i novi stalni postav Hrvatskog prirodoslovnog muzeja

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=7511638

 

14.3.2023.

Nabava usluge dizajna, grafičkog oblikovanja i interpretacije sadržaja novog Hrvatskog prirodoslovnog muzeja

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=7324656

12.7.2023.

Odluka o poništenju za Grupu 2. Nabava usluge dizajna, grafičkog oblikovanja i interpretacije sadržaja novog Hrvatskog prirodoslovnog muzeja

Odluka o poništenju - grupa 2

 

6.3.2023.

Nabava specifičnih elemenata Stalnog postava (rekonstrukcije, diorame, modeli, replike)

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=7279857

 

17.2.2023.

Opremanje novog Hrvatskog prirodoslovnog muzeja

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=7234576

3.7.2023.

Odluka o poništenju za Grupu 2. Opremanje novog Hrvatskog prirodoslovnog muzeja - grupa 2 (zavjese)

Odluka o poništenju - grupa 2

 

12. 5.2023.
Prethodno savjetovanje za predmet nabave
NABAVA LABORATORIJSKE OPREME – OSNOVNA I SPECIFIČNA OPREMA
– PONOVLJENI POSTUPAK ZA GRUPE 6, 9, 10, 11 i 12

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=7580525

 

31.1.2023.

ANALIZA TRŽIŠTA za predmet nabave: NABAVA RASVJETNIH TIJELA ZA OBJEKT I NOVI STALNI POSTAV HPM-a

Poziv zainteresiranim gospodarskim subjektima - analiza tržišta

Troškovnik rasvjete

Izvedbeni projekt jake i slabe struje

20.4.2023.

Prethodno savjetovanje za predmet nabave:

Nabava rasvjetnih tijela za objekt i novi stalni postav Hrvatskog prirodoslovnog muzeja:

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=7486417

26.4.2023.

Izvješće o provedenom savjetovanju za predmet nabave (rasvjetna tijela)

 

23.1.2023.

Naziv: Nabava multimedijalne opreme za provedbu sadržaja i programiranje sadržaja (multimedijalna, elektronička, informatička oprema i 3d printer)
https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/Mobile/DokumentPodaciFrm.aspx?id=7149539

Naručitelj: Grad Zagreb – Središnje tijelo za javnu nabavu, za Naručitelja: Hrvatski prirodoslovni muzej
Naziv: NABAVA MULTIMEDIJALNE OPREME ZA PROVEDBU SADRŽAJA I PROGRAMIRANJE SADRŽAJA (MULTIMEDIJALNA, ELEKTRONIČKA, INFORMATIČKA OPREMA I 3D PRINTER) Grupa 1 – Nabava rasvjete i razglasa Grupa 2 – Nabava multimedijalne opreme za stalni postav Grupa 3 – Nabava informatičke opreme (računala i pratećih programa) Grupa 4 – Nadogradnja i oblikovanje internetske stranice Grupa 5 – Nabava 3D printera Grupa 6 – Nabava multimedijalnog sadržaja za stalni postav i marketinške aktivnosti (priprema i izrada video materijala i ostalo)
Vrsta dokumenta: Nacrt dokumentacije o nabavi (i troškovnika)
Vrsta ugovora: Isporuka roba
CPV: 32322000-6 Multimedijska oprema
Vrsta postupka: Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim GS
Datum završetka: 18.1.2023.
link: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=7128639

24.3.2023.
Odluka o poništenju za Grupu 6. Nabava multimedijalnog sadržaja za stalni postav i marketinške aktivnosti (priprema i izrada video materijala):

Odluka o poništenju - grupa 6

12.6.2023.

Prethodno savjetovanje za predmet nabave:

Nabava multimedijalne opreme za provedbu sadržaja i programiranje sadržaja - ponovljeni postupak za grupu 6. - Nabava multimedijalnog sadržaja za stalni postav i marketinške aktivnosti

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=7699461

20.6.2023.

Izvješće o prethodnom savjetovanju za predmet nabave:

Nabava multimedijalne opreme za provedbu sadržaja i programiranje sadržaja - ponovljeni postupak za grupu 6. - Nabava multimedijalnog sadržaja za stalni postav i marketinške aktivnosti

Izvješće o prethodnom savjetovanju za ponovljeni postupak

 

28.2.2023.

Prethodno savjetovanje za predmet nabave:

Nabava specifičnih elemenata Stalnog postava:

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju

19.1.2023.

Prethodno savjetovanje za predmet nabave: 

Nabava multimedijalne opreme za provedbu sadržaja i programiranje sadržaja (multimedijalna, elektronička, informatička oprema i 3D printer)

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju - multimedijalna oprema.pdf

22.2.2023.

Prethodno savjetovanje za predmet nabave:

Nabava specifičnih elemenata stalnog postava (rekonstrukcije, diorame, modeli replike...)

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=7252254

 

2022.

25.4.2022.
Poziv za dostavu ponude temeljem čl. 7. i 8. Pravilnika o provođenju postupka jednostavne nabave:

Predmet nabave: Najam solarnih postamenata
Preuzmite: Poziv za dostavu ponude


27.1.2022.
Pozivi za sudjelovanje u pripremi postupka javne nabave - analiza tržišta s gospodarskim subjektima sukladno čl. 198. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) - u okviru projekta „Čuvar baštine kao katalizator razvoja, istraživanja i učenja – novi Hrvatski prirodoslovni muzej“

 

Predmet nabave: Laboratorijska oprema - osnovna i specifična oprema

Preuzmite:

Poziv - Laboratorijska oprema (dokumentacija) - datum objave 27.1.2022.

PRODULJENJE ROKA do zaključno 11.02.2022.

 

Predmet nabave: Obrtnički i elektroinstalacijski radovi stalnog postava muzeja (interijerski elementi postava)

Preuzmite:

Poziv - Obrtnički i elektroinstalacijski radovi (dokumentacija) - datum objave 27.1.2022.

PRODULJENJE ROKA do zaključno 11.02.2022.

 

Postupci javne nabave koje grad Zagreb kao Središnje tijelo javne nabave provodi za naručitelja odnosno za Hrvatski prirodoslovni muzej

 

2022.

Nabava laboratorijske opreme – osnovna i specifična oprema - datum objave 12.09.2022.

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=6685247 

Odluka o poništenju postupka (Grupe 6, 9, 10 i 11)

Odluka o poništenju postupka (Grupa 12)(8.2.2023.)

 

Nabava obrtničkih i elektroinstalacijskih radova stalnog postava muzeja (interijerski elementi postava) - datum objave 30. 6. 2022. (ponovljeni postupak)

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=6446124

 

2021.

Dokumenti su objavljeni u Elektoničkom oglasniku javne nabave: (https://eojn.nn.hr/Oglasnik/)

1. Usluge vođenja projekta građenja - datum objave 23.03.2021. 
https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=4902091
2. Usluge stručnog nadzora - datum objave 1.04.2021. 
https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=4941619
Odluka o poništenju postupka (usluge stručnog nadzora)
(16. 6. 2021.)
3. Radovi na rekonstrukciji i dogradnji novog Hrvatskog prirodoslovnog muzeja - Palače Amadeo, Zagreb, Demetrova 1 - datum objave 2.04.2021. 
https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=4940216
Odluka o poništenju postupka - Grupa 2.pdf
4. Usluge stručnog nadzora - datum objave 1. 9. 2021.
https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=5435596
5. Opremanje čuvaonice (depoa) za pohranu pokretne kulturne baštine (čuvaonica fundusa Hrvatskog prirodoslovnog muzeja, Novi Petruševec 6, Zagreb)
datum objave:15.11.2021., broj objave: 2021/S 0F2 – 0041243
https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=5653982
 

4. 7. 2022.

Izvješća o provedenom prethodnom savjetovanju za predmet nabave:

Nabava laboratorijske opreme - osnovna i specifična oprema

1. Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranom gospodarskim subjektima započelo je 13.06.2022. godine, a završeno je 21.06.2022.

2. Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima - ponovljeno

Ponovljeno prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima započelo je 24.06.2022. godine, a završeno je 29.06.2022.

 

29.6.2022.

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju za predmet nabave:
NABAVA OBRTNIČKIH I ELEKTROINSTALACIJSKIH RADOVA STALNOG POSTAVA MUZEJA (INTERIJERSKI ELEMENTI POSTAVA).

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću započelo je 21.06.2022. godine, a završeno je 28.06.2022.

Preuzmite:

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju

 

17.3.2021.

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju za predmet nabave:
Radovi na rekonstrukciji i dogradnji novog Hrvatskog prirodoslovnog muzeja

(Palača Amadeo, Demetrova 1, Zagreb)
Prethodno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću započelo je 11.3.2021. godine, a završeno je 16.3.2021. godine.

Preuzmite:

Izvješće o provedenom savjetovanju - evidencijski broj nabave 023-017-1-2021-EVV

 

5.3.2021.

Poziv za dostavu ponude za predmet nabave:

Usluge projektantskog nadzora nad rekonstrukcijom i dogradnjom novog Hrvatskog prirodoslovnog muzeja u Zagrebu - Palača Amadeo (Demetrova 1, Zagreb)

Preuzmite: Poziv na dostavu ponude

 

2019.
Postupci javne nabave koje grad Zagreb kao Središnje tijelo javne nabave provodi za naručitelja odnosno za Hrvatski prirodoslovni muzej

Grad Zagreb, Gradski ured za javnu nabavu, kao Središnje tijelo za nabavu proveo je za Hrvatski prirodoslovni muzej kao Naručitelja otvoreni postupak javne nabave za predmet nabave pod nazivom „Radovi na uređenju prostora čuvaonice fundusa Hrvatskog prirodoslovnog muzeja“.
Obavijest – poziv za nadmetanje objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH 8.05.2019. godine, a rok za dostavu ponuda bio je 13.06.2019. godine. Dokumenti su dostupni na sljedećoj poveznici:
https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=2764205

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima - članak 198. Zakona o javnoj nabavi
Prethodno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću objavljeno je u Elektroničkom oglasniku oglasniku javne nabave RH 30.04.2019. godine, a završeno je 6.05.2019. godine. Izvješće o provedenom savjetovanju je dostupno na sljedećoj poveznici:
https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=2744417

Odluka o odabiru ponuditelja KLASA:400-01/19-005/342, URBROJ:251-26-23/011-19-47 od strane Središnjeg tijela za nabavu donesena je 12.08.2019., te je objavljena u Elektroničkom oglasniku oglasniku javne nabave RH. Protekom roka mirovanja s danom 16.09.2019. sklopljen je ugovor o radovima na uređenju prostora čuvaonice fundusa Hrvatskog prirodoslovnog muzeja sklopljenog između Grada Zagreba i odabrane zajednice ponuditelja Vendo pet d.o.o., Zagreb, Šublinov vijenac 2., OIB: 35479553908 i Centrogradnja d.o.o., Zagreb, Plemićko 12, OIB: 04722246743, vrijednost ugovora je 12.398.052,00 bez PDV-a.
Odluka o odabiru dostupna je na sljedećoj poveznici:
https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=2764205

***
Preuzmite:
Postupci javne nabave koje grad Zagreb kao Središnje tijelo javne nabave provodi za naručitelja odnosno za Hrvatski prirodoslovni muzej
Registar ugovora o javnoj nabavi 2018.

***
PRAVILNICI – JAVNA NABAVA

Pravilnik o jednostavnoj nabavi (u primjeni od 14. 7. 2022.)
Pravilnik o jednostavnoj nabavi

 

REGISTAR UGOVORA - 2024. godina

Registar ugovora (18.4.2024.)

Registar ugovora (15.1.2024.)

 

REGISTAR UGOVORA

Registar ugovora (22.5.2023.)

Registar ugovora (25.1.2023.)

Registar ugovora (15.6.2022.)

Registar ugovora (3.2022.)

 

Statistička izvješća

Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2021. godinu

Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2022. godinu

 

REGISTAR UGOVORA - 2021. godina

Registar ugovora (12.2021.)

Registar ugovora (izmjena 19.04.2021.)

Registar ugovora (16.2.2021.)

 

REGISTAR UGOVORA - 2020. godina

Registar ugovora Hrvatskog prirodoslovnog muzeja za 2020. godinu

Registar ugovora (26.11.2020.)

Registar ugovora (13.10.2020.)

Registar ugovora (22.9.2020.)

Registar ugovora (14.9.2020.)

Registar ugovora (8.6.2020.)


REGISTAR UGOVORA ZA 2019. godinu
Registar Ugovora EOJN - Hrvatski prirodoslovni muzej 2019.

REGISTAR UGOVORA ZA 2018. godinu
Registar Ugovora Naručitelja - Hrvatski prirodoslovni muzej 2018.

REGISTAR UGOVORA ZA 2017. godinu
Registar Ugovora Naručitelja - Hrvatski prirodoslovni muzej 2017.

REGISTAR UGOVORA ZA 2016. godinu
Obrazac evidencije Ugovora za 2016. godinu (sredstva Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport) – Hrvatski prirodoslovni muzej
Obrazac evidencije Ugovora za 2016. godinu (sredstva Ministarstva kulture) – Hrvatski prirodoslovni muzej
Obrazac evidencije Ugovora za 2016. godinu prema izvršiteljima - Hrvatski prirodoslovni muzej

PLANOVI JAVNE NABAVE I FINANCIJSKI PLANOVI

 

2024.

Plan javne nabave za 2024. godinu - 12. izmjena i dopuna (23.7.2024.)

Plan javne nabave za 2024. godinu - 11. izmjena i dopuna (16.7.2024.)

Plan javne nabave za 2024. godinu - 10. izmjena i dopuna (21.6.2024.)

Plan javne nabave za 2024. godinu - 9. izmjena i dopuna (17.6.2024.)

Plan javne nabave za 2024. godinu - 8. izmjena i dopuna (24.5.2024.)

Plan javne nabave za 2024. godinu - 7. izmjena i dopuna (13.5.2024.)

Plan javne nabave za 2024. godinu - 6. izmjena i dopuna (22.4.2024.)

Plan javne nabave za 2024. godinu - 5. izmjena i dopuna (12.4.2024.)

Plan javne nabave za 2024. godinu - 4. izmjena i dopuna (26.3.2024.)

Plan javne nabave za 2024. godinu - 3. izmjena i dopuna (21.3.2024.)

Plan javne nabave za 2024. godinu - 2. izmjena i dopuna (12.3.2024.)

Plan javne nabave za 2024. godinu - 1. izmjena i dopuna (12.1.2024.)

Plan javne nabave za 2024. godinu (11.1.2024.)

 

2023.

Plan javne nabave za 2023. godinu - 13. izmjena i dopuna (7.11.2023.)

Plan javne nabave za 2023. godinu - 12. izmjena i dopuna (6.11.2023.)

Plan javne nabave za 2023. godinu - 11. izmjena i dopuna (11.10.2023.)

Plan javne nabave za 2023. godinu - 10. izmjena i dopuna (2.10.2023.)

Plan javne nabave za 2023. godinu - 9. izmjena i dopuna (23.8.2023.)

Plan javne nabave za 2023. godinu - 8. izmjena i dopuna (10.7.2023.)

Plan javne nabave za 2023. godinu - 7. izmjena i dopuna (2.5.2023.)

Plan javne nabave za 2023. godinu - 6. izmjena i dopuna (17.4.2023.)

Plan javne nabave za 2023. godinu - 5. izmjena i dopuna (29.3.2023.)

Plan javne nabave za 2023. godinu - 4. izmjena i dopuna (6.3.2023.)

Plan javne nabave za 2023. godinu - 3. izmjena i dopuna (21.2.2023.)

Plan javne nabave za 2023. godinu - 2. izmjena i dopuna (8.2.2023.)

Plan javne nabave za 2023. godinu - 1. izmjena i dopuna (24.1.2023.)

Plan javne nabave za 2023. godinu (22.12.2022.)


2022.

Plan javne nabave za 2022. godinu - 21. izmjena (21.12.2022.)

Plan javne nabave za 2022. godinu - 20. izmjena (20.12.2022.)

Plan javne nabave za 2022. godinu - 19. izmjena (24.11.2022.)

Plan javne nabave za 2022. godinu - 18. izmjena (16.11.2022)

Plan javne nabave za 2022. godinu - 17. izmjena (26.10.2022.)

Plan javne nabave za 2022. godinu - 16. izmjena (29.7.2022.)

Plan javne nabave za 2022. godinu - 15. izmjena (30.6.2022.)

Plan javne nabave za 2022. godinu - 14. izmjena (30.6.2022.)

Plan javne nabave za 2022. godinu - 13. izmjena (30.6.2022.)

Plan javne nabave za 2022. godinu - 12. izmjena (30.6.2022.)

Plan javne nabave za 2022. godinu - 11. izmjena (30.6.2022.)

Plan javne nabave za 2022. godinu - 10. izmjena (30.6.2022.)

Plan javne nabave za 2022. godinu - 9. izmjena (24.6.2022)

Plan javne nabave za 2022. godinu - 8. izmjena (15.6.2022.)

Plan javne nabave za 2022. godinu - 7. izmjena (23.5.2022.)

Plan javne nabave za 2022. godinu - 6. izmjena (13.5.2022.)

Plan javne nabave za 2022. godinu - 5. izmjena (10.5.2022.)

Plan javne nabave za 2022. godinu - 4. izmjena (14.4.2022.)

Plan javne nabave za 2022. godinu - 3. izmjena (4.4.2022.)

Plan javne nabave za 2022. godinu - 2. izmjena (29.3.2022.)

Plan javne nabave za 2022. godinu - 1. izmjena (16.2.2022.)

Plan javne nabave za 2022. godinu - (27.1.2022.)

 

 

2021.

Plan javne nabave za 2021. godinu - izmjena i dopuna 8.11.2021.

Plan javne nabave za 2021. godinu - izmjena i dopuna 14.10.2021.

Plan javne nabave za 2021. godinu - izmjena i dopuna 13.10.2021.

Plan javne nabave za 2021. godinu - izmjena i dopuna 7.6.2021.

Plan javne nabave za 2021. godinu - izmjena i dopuna 22.3.2021.

Plan javne nabave za 2021. godinu - izmjena 15.3.2021.

Plan javne nabave za 2021. godinu - izmjena i dopuna 4.2.2021.

Plan javne nabave za 2021. godinu - izmjena i dopuna 28.1.2021.

Plan javne nabave za 2021. godinu

 

2020.

Plan javne nabave za 2020. godinu (izmjena - 11.12.2020.)

Plan javne nabave za 2020. godinu (izmjena - 26.11.2020.)

Plan javne nabave za 2020. godinu (dopuna - 10.11.2020.)

Plan javne nabave za 2020. godinu (ispravak - 5.11.2020.)

Plan javne nabave za 2020. godinu (dopuna - 2.11.2020.)

Plan javne nabave za 2020. godinu (dopuna - 2.10.2020.)

Plan javne nabave za 2020. godinu (dopuna - 17.9.2020.)

Plan javne nabave za 2020. godinu (dopuna - 15.9.2020.)

Plan javne nabave za 2020. godinu (dopuna - 3.7.2020.)

Plan javne nabave za 2020. godinu (dopuna - 2.6.2020.)

Plan javne nabave za 2020. godinu (izmjena - 21.5.2020.)
Plan javne nabave za 2020. godinu (28.1.2020.)

2019.
Plan nabave za 2019. godinu - izmjena 31.12.2019.
Plan nabave za 2019. godinu - izmjena 20.12.2019.
Plan nabave za 2019. godinu
2018.
Plan nabave za 2018. godinu
03.02.2017.
Plan nabave za 2017. godinu
Plan nabave za 2016. godinu – 2. izmjena
Plan nabave za 2016. godinu – 1. izmjena
Plan nabave za 2016. godinu
Plan nabave za 2015. godinu
Plan nabave Hrvatskog prirodoslovnog muzeja za 2014. godinu
Plan nabave Hrvatskog prirodoslovnog muzeja za 2013. godinu

***
Postupci javne nabave
2018.
***
Zagreb, 22. 5. 2018.

Hrvatski prirodoslovni muzej
Demetrova 1
10000 Zagreb

Predmet:
Poziv za dostavu ponude za nabavu usluga pripreme sloga časopisa Natura Croatica - (dva broja godišnje) za 2018. godinu
Preuzmite:
Poziv za dostavu ponude
Postupci bagatelne javne nabave>

Evidencijski broj nabave: 1/14 BN
Predmet nabave
Naziv: Arhitektonsko i idejno rješenje Stalnog postava Hrvatskoga prirodoslovnog muzeja
Objavljeno: 29.10.2014.
Obavijest o bagatelnoj nabavi 1/14 BN (preuzmite pdf)
Objavljeno: 12.11.2014.:
Odluka o izboru (preuzmite pdf)