Mala škola mineralogije – 4

07. listopada 2020.
Biserka Gužvica

Pogledaj izložbu besplatno!

 

Učlani se u mrežu prijatelja HPM-a i ostvari brojne pogodnosti!

𝑲𝒂𝒌𝒐 𝒔𝒖 𝒖 𝒑𝒓𝒐𝒔̌𝒍𝒐𝒔𝒕𝒊 𝒓𝒂𝒛𝒗𝒓𝒔𝒕𝒂𝒗𝒂𝒏𝒊 𝒎𝒊𝒏𝒆𝒓𝒂𝒍𝒊?

Najstarije razvrstavanje minerala bilo je utemeljeno na njihovoj praktičnoj uporabi pa su minerali bili podijeljeni na rude, drago kamenje, pigmente i drugo. Najraniju podjelu utemeljenu na vanjskim karakteristikama i nekim fizikalnim svojstvima minerala kao što su boja, topljivost, kovnost i lom, uveo je u 8. stoljeću arapski liječnik, filozof i alkemičar Jabir ibn Hayyam, poznatiji kao Geber, a kasnije su je proširili i nadopunili Avicenna u 10., Agricola u 15. i Werner u 18. stoljeću. Prvu kemijsku klasifikaciju minerala postavio je u 18. stoljeću švedski kemičar i mineralog Torbern Olof Bergmann, ali je njegov pokušaj bio preuranjen jer u to vrijeme mnogi kemijski elementi još nisu bili otkriveni.𝑵𝒂 𝒄̌𝒆𝒎𝒖 𝒔𝒆 𝒕𝒆𝒎𝒆𝒍𝒋𝒊 𝒅𝒂𝒏𝒂𝒔̌𝒏𝒋𝒂 𝒔𝒊𝒔𝒕𝒆𝒎𝒂𝒕𝒊𝒌𝒂 𝒎𝒊𝒏𝒆𝒓𝒂𝒍𝒂?

Današnja sistematika minerala temelji se na Berzeliusovoj kemijskoj klasifikaciji minerala koju je detaljnije razradio njemački mineralog Karl Hugo Strunz. Radeći kao kustos u Mineraloškom muzeju pri Friedrich-Wilhelmsovom sveučilištu, Strunz je razvrstao muzejsku mineralošku građu na osnovi kristalokemijskih svojstava i time uveo kemijsko-strukturnu klasifikaciju minerala. Prema tom principu minerali su razdijeljeni u razrede na osnovi dominantnog aniona ili anionske skupine. Minerali koji imaju isti dominantni anion ili anionsku skupinu često se pojavljuju zajedno u istim ili sličnim geološkim okolišima te imaju mnogo više sličnosti nego minerali koji sadrže isti dominantni kation.

𝑲𝒂𝒌𝒐 𝒔𝒖 𝒓𝒂𝒛𝒗𝒓𝒔𝒕𝒂𝒏𝒊 𝒎𝒊𝒏𝒆𝒓𝒂𝒍𝒊?

Osim Strunzovog u mineralogiji se koristi i Dana sustav klasifikacije minerala koji se također temelji na kemijsko-strukturnim značajkama minerala. Svi do danas otkriveni minerali razvrstani su prema takvom principu u 13 razreda:
I. razred – samorodni elementi
II. razred – sulfidi
III. razred – sulfosoli
IV. razred – oksidi i hidroksidi
V. razred – halogenidi
VI. razred – karbonati
VII. razred – nitrati
VIII. razred – borati
IX. razred – fosfati, arsenati, vanadati
X. razred – sulfati
XI. razred – wolframati, molibdati
XII. razred – silikati
XIII. razred – organski spojevi

Prilog priredila Biserka Radanović-Gužvica