Mala škola mineralogije 2

15. lipnja 2020.

Pogledaj izložbu besplatno!

 

Učlani se u mrežu prijatelja HPM-a i ostvari brojne pogodnosti!

Kako objašnjavamo boju minerala?
Boja minerala je uz oblik, prva značajka koja se uočava na nekom mineralu. Odražava prirodu interakcije elektromagnetskog zračenja vidljivog spektra s elektronima atoma, iona ili molekula od kojih je pojedini mineral izgrađen. Boja minerala je posljedica selektivne apsorpcije i refleksije zraka svjetlosti od površine minerala.

Što su idiokromatski minerali?
Idiokromatski minerali imaju svoju vlastitu, karakterističnu boju zbog toga što kao bitne sastojke sadrže elemente koji apsorbiraju određeni dio spektra vidljive svjetlosti. Njihova boja je konstantno i predvidljivo svojstvo minerala. Primjeri idiokromatskih minerala su azurit koji je uvijek plave boje, cinabarit (crvene boje), malahit (zelene boje).

Što su alokromatski minerali?
Alokromatski minerali su oni minerali čija je boja uvjetovana uklopcima drugih minerala, sadržajem elemenata u tragovima, ili defektima u strukturi što je najčešće varijabilno. Njihova boja je varijabilno i nepredvidljivo svojstvo minerala. Primjer alokromatskog minerala je kremen koji se u prirodi pojavljuje u različito obojanim varijetetima kao što su ljubičasti ametist, žuti citrin, smeđi čađavac, crni morion, ružičasti ružičnjak i drugi.Što su pseudokromatski minerali?
Pseudokromatski minerali imaju prividnu boju uvjetovanu promjenama na njihovoj površini ili ispod površine zbog difrakcije svjetlosti. Njihova boja je varijabilna, ali je ta varijabilnost jedinstveno svojstvo pojedinog minerala. Najpoznatiji primjeri su opal koji posjeduje jedinstvenu „igru boja“ i labradorit koji posjeduje jedinstvene svjetlosne rafleksije poznate pod nazivom „schiller efekt“.


Što je crt ili ogreb minerala?
Crt ili ogreb minerala je praškasti trag što ga ostavlja mineral ukoliko njime pišemo po hrapavoj keramičkoj površini, a odgovara pravoj boji minerala. Budući da je u mineralogiji boja jedno od primarnih dijagnostičkih svojstava minerala, mineralozi određuju i crt ili ogreb minerala da bi odredili pravu boju pojedinog minerala.