Mala škola mineralogije

01. do 31. prosinca 2020.
Biserka Gužvica

Pogledaj izložbu besplatno!

 

Učlani se u mrežu prijatelja HPM-a i ostvari brojne pogodnosti!

Što je mineral?
Mineral je prirodna tvorevina, nastala kao rezultat prirodnih fizičko-kemijskih procesa, određenog kemijskog sastava i kristalne strukture, stabilna pri određenim uvjetima temperature i tlaka.

Koje je podrijetlo pojma mineral?
Pojam mineral izveden je od latinske riječi mineralis što znači rudni tj. koji je iz rudnika, a potječe još iz najranijega razdoblja u kojemu su ljudi upotrebljavali brojne minerale za dobivanje različitih metala.

Jesu li pojmovi mineral i kristal istoznačni?
Ne. Mineral se u prirodi može pojaviti u obliku kristala - pravilnog geometrijskog tijela koje ima određeni stupanj simetrije, ali se također može pojaviti i u obliku različitih nepravilnih nakupina koje se nazivaju agregati. Dakle, nije svaki mineral nužno kristal, ali je svaki kristal mineral.


Od čega su građeni minerali?
Minerali su građeni od atoma ili iona međusobno povezanih različitim tipovima kemijskih veza (kovalentnim, ionskim, metalnim, Van der Waalsovim silama, ili vodikovim), koji se pravilno ponavljaju u prostoru. Pravilni prostorni raspored atoma ili iona unutar minerala naziva se struktura minerala.

Po čemu se i zbog čega minerali međusobno razlikuju?
Zbog različitog kemijskog sastava i strukture minerali se međusobno razlikuju po čitavom nizu fizikalnih svojstava kao što su vanjski oblik tj. morfologija, optička svojstva, bilo makroskopska (boja i crt, sjaj) ili mikroskopska, kalavost, lom, tvrdoća i gustoća. Manji broj minerala odlikuje se i specifičnim magnetskim i električnim svojstvima, te fluorescencijom, fosforescencijom ili radioaktivnošću.

Što određuje vanjski izgled minerala?
Vanjski izgled minerala (habitus) predodređen je njegovom strukturom, odnosno pravilnom unutarnjom građom, ali ovisi i o uvjetima kristalizacije i rasta kristala. Habitus minerala može biti kuglast, zrnat, stupićast, bačvast, igličast, vlaknat, pločast, listićav, ljuskast, itd. Vanjski oblik kristala upućuje na kristalni sustav (kubični, tetragonski, heksagonski, rompski, monoklinski ili triklinski) u kojemu mineral kristalizira.