Viša kustosica doc. dr.sc. Vlatka Mičetić Stanković objavila rad u časopisu Diversity

18. prosinca 2023.

Pogledaj izložbu besplatno!

 

Učlani se u mrežu prijatelja HPM-a i ostvari brojne pogodnosti!

Viša kustosica doc. dr. sc. Vlatka Mičetić Stanković je u koautorstvu s kolegicom Leom Ružanović, mag. oecol. objavila rad o kornjašima našeg Muzeja kao izvorima vrijednih informacija u proučavanju urbanizacije Grada Zagreba. Rad je objavljen u časopisu visokog faktora odjeka, Diversity.

Prirodoslovne muzejske zbirke bitne su za razumijevanje bioraznolikosti i promjena okoliša, posebno u velikim gradovima gdje je prisutna intenzivna urbanizacija. Dok je suradnja kustosa i taksonoma s ekolozima sve češća, muzejske zbirke još uvijek nisu iskorištene u punom potencijalu. Ovo istraživanje imalo je za cilj digitalizirati primjerke kukaca kornjaša sakupljenih na području današnjeg grada Zagreba koji se čuvaju u zbirkama Hrvatskog prirodoslovnog muzeja. Također, cilj je bio prilagoditi nazivlje vrsta recentnoj nomenklaturi, analizirati udio trenutno ugroženih vrsta, georeferencirati ih i usporediti lokacije uzorkovanja s današnjim “citizen science” platformom dojave građana (iNaturalist), kao i analizirati promjene u tipu zemljišnog pokrova između vremena nastanka zbirke i sada. Uspoređujući mjesta uzorkovanja iz zbirki te dojave građana, moguće je pratiti kako se tijekom povijesti širio grad. Sastav vrsta kornjaša sličniji je u središtu grada nego na periferiji Zagreba, gdje su promjene pokrova zemlje izraženije. Četvrti u sjevernom dijelu Zagreba imale su veću zastupljenost danas ugroženih saproksilnih kornjaša ističući važnost urbanih parkova i šuma i time pružajući uvid u važnost očuvanja istih. Muzejske zbirke pokazale su se kao vrijedan izvor informacija o bioraznolikosti koja je zamrznuta u vremenu, pomažući nam u današnjim nastojanjima očuvanja biološke raznolikosti uopće pa tako i one u gradovima.

Članak možete pročitati na ovom linku