Andreas Vesalius (1514.-1564.) - razotkrivanje ljudskoga tijela u renesansi

31. prosinca. do 14. lipnja 2015.
Hrvatski prirodoslovni muzej

Pogledaj izložbu besplatno!

 

Učlani se u mrežu prijatelja HPM-a i ostvari brojne pogodnosti!

Andreas Vesalius (1514.-1564.): razotkrivanje ljudskoga tijela u renesansi

31. prosinca 2014. (u 12 sati) – 14. lipnja 2015.

Andreas Vesalius jedan je od ključnih začetnika i utemeljitelja moderne znanosti. Godina 1543., godina izdanja Vesaliusove knjige De humani corporis fabrica (Basel: Johannes Oporinus 1543.), zajedno s izdanjem Kopernikovog djela De revolutionibus orbium coelestium (Nuremberg: Johannes Petreius, 1543.), uzima se kao godina početka znanstvene revolucije.

Vesalius je prije 500 godina, početkom 16. st., pristupio anatomiji ljudskoga tijela doslovno zasukavši rukave, provevši nebrojene sate sam vršeći seciranja i istraživanja anatomije čovjeka. Rezultati tih disekcija poljuljali su stare autoritete klasičnoga svijeta. Dotad besprimjerno, Vesalius je posvetio tjedne istražujući i razotkrivajući temeljito svaki pojedini leš, ustrajući u intelektualno i praktično napornom i vrlo mukotrpnom radu. Na taj način, Vesalius je mogao potvrditi ili, u više slučajeva, osporiti antičke autoritete, kao što je bio Galen, čija su učenja više od tisućljeća prenošena kao neupitne spoznaje. Temeljeći svoj rad na empiriji, Vesalius je promijenio cjelokupni pristup znanstvenim istraživanjima i postavio temelje opservacije kao jedne od fundamentalnih modernih znanstvenih metoda istraživačkog procesa u anatomiji.

Zbog Vesaliusova značaja, kao jedne od ključnih osoba u povijesti bioloških znanosti, prirodoslovlja te znanosti općenito, slavimo 500. godišnjicu rođenja velikoga renesansnog anatoma. Izložba posvećena Vesaliusu prikazuje njegov život i rad, posebno se osvrćući na njegov opus magnum, slavnu Fabricu i Vesaliusovo razotkrivanje ljudskoga tijela.

***

Andreas Vesalius (1514-1564): revealing the human body in the Renaissance

31. 12. 2014. – 14. 06. 2015.

Andreas Vesalius is one of the key creators and founders of modern science. Year 1543, the year of publication of Vesalius' book De humani corporis fabrica libri septem (Basel: Johannes Oporinus 1543), together with the release of Nicolaus Copernicus' De revolutionibus orbium coelestium (Nuremberg: Johannes Petreius, 1543), is regarded as the year of the scientific revolution.

Five hundred years ago, in the early 16th century, Vesalius approached the anatomy of the human body literally 'hands on', having spent countless hours studying and dissecting the human body. The results of these dissections challenged well respected medical authorities of the classical age. Previously unprecedented, Vesalius had dedicated weeks to thoroughly examine a single corpse, enduring both intellectually and practically laborious and extremely strenuous work. By doing so, Vesalius was able to verify or, in more cases, dispute teachings of the authorities, such as Galen, that were unquestioned for more than a millennium. By doing empirical work, Vesalius changed the overall approach to scientific research and laid the foundations of observation as one of the fundamental modern scientific methods in anatomy.

Due to the importance of Vesalius, standing as one of the key figures in the history of biological sciences, natural history and science in general, we are celebrating 500th birth anniversary of the great Renaissance anatomist. The exhibition honoring Vesalius introduces life and work of Vesalius to general public, with special focus on Vesalius’ opus magnum – celebrated Fabrica, and Vesalius' revealing of the human body.