Rezultati projektnih aktivnosti

eu logo

Kultura, znanost i obrazovanje u funkciji gospodarskog razvoja - Novi Hrvatski prirodoslovni muzej

Prijavitelj/Nositelj: Hrvatski prirodoslovni muzej
Partner: Grad Zagreb
Ukupna vrijednost projekta: 4.667.500,00 hrk (projektna dokumentacija)
Ukupan iznos bespovratnih EU potpora: 3.734.000,00 hrk
Trajanje projekta: 01. 12. 2016. - 1. 10. 2018.

Komponente i aktivnosti projekta:

Rekonstrukcija i dogradnja Palače Amadeo – kategorija ulaganja Kultura baština
Novi stalni postav - kategorija ulaganja Kultura baština
Opremanje Muzeja - kategorija ulaganja Kultura baština
Opremanje laboratorija – kategorija ulaganja Znanost i edukacija
Uvođenje ugostiteljskih usluga – kategorija ulaganja Smještaj i hrana
Povećanje pristupačnosti Muzeja – kategorija ulaganja Pristupačnost
Uvođenje suvenirnice – kategorija ulaganja Maloprodaja i zanati
Suradnja i promidžba kulturno-turističke ponude – Kategorija ulaganja promocija i vidljivost

PE1: CBA analiza i projektna prijava faze izgradnje (II faza)


Izrada Studije izvodljivosti i analiza troškova i koristi te projektna prijava za provedbu integriranog programa u projektu “Kultura, znanost i obrazovanje u funkciji gospodarskog razvoja – novi Hrvatski prirodoslovni muzej - faza pripreme” – rok dovršetka 1.8. 2018. / konzultant: Ars Vivax d.o.o.

PE2: Cjelokupna projektna dokumentacija i dozvole za građenje

U okviru projektne aktivnosti napravljeni su idejni, glavni i izvedbeni projekti rekonstrukcije zgrade i novog stalnog postava, kao i troškovnici po svim projektima.
Izdana je lokacijska dozvola, a u tijeku je postupak ishođenja građevinske dozvole (rok 30.09.2018.).

Partneri:
Hrvatski prirodoslovni muzej, Radionica arhitekture, Arhingtrade, Ured ovlaštene arhitektice Vanje IlićVidi više:

PowerPoint prezentacija: Kultura, znanost i obrazovanje u funkciji gospodarskog razvoja – Novi Hrvatski prirodoslovni muzej (srpanj, 2018.)PE3a & b: Marketinški plan i Komunikacijska strategija


U okviru projektne aktivnosti broj 3 izrađen je marketinški plan i komunikacijska strategija u kolovozu 2017.

Hauska & Partner d.o.o. izradila je navedenu dokumentaciju koja je prihvaćena
od Hrvatskoga prirodoslovnog muzeja u kolovozu 2017.

Preuzmite:
Komunikacijska strategija
Marketinški plan

PE4: Promidžba i vidljivost projekta

Aktivnosti promidžbe i vidljivosti projekta kontinuirano se provode od početka projekta kroz informiranje javnosti putem sadržaja na web stranicama Hrvatskoga prirodoslovnog muzeja ( wwww.hpm.hr), javnim promocijama, predstavljanjima projekta i medijskom praćenju projekta (vidi: predstavljanje projekta javnostiizbor iz medija te izradom promotivnih materijala (plakata i letaka) namijenjenih krajnjim korisnicima i javnosti kojima se dijele u svrhu širenja informacija o projektu i EU sufinanciranju.
Preuzmite:
Plakat - Novi Hrvatski prirodoslovni muzejPreuzmite:
Letak - Novi Hrvatski prirodoslovni muzejPreuzmite:
Leaflet - New Croatian Natural History Museum