UNDERSEA - UNDerwatER Soundscape bEyond AIS (Podvodni zvučni okoliš nakon AISa)Hrvatski prirodoslovni muzej sudjelovao je na prvom pozivu za standardne projekte u okviru Programa prekogranične suradnje Italija – Hrvatska. Naš projekt „UNDERSEA- UNDerwatER Soundscape bEyond AIS“  (Podvodni zvučni okoliš nakon AISa) odobren je za financiranje te je započeo u veljači 2024. Ukupna vrijednost projekta je 2.2 mil Eur, a u projektu sudjeluje osam partnera. HPM vodi aktivnosti izrade referentne baze eholokacijskih klikova dupina Jadranskog mora te snimanje zvuka u južnojadranskoj kotlini.

 

Naziv projekta: UNDERSEA - UNDerwatER Soundscape bEyond AIS (Podvodni zvučni okoliš nakon AISa)

Projektni kod: ITHR0200399

Financiranje: Interreg Italy-Croatia 2021-2027

Trajanje: 1. veljače 2024. – 31. srpanj 2026.

Ukupni budžet: € 2.219.960,00

Budžet HPMa: € 164.910,00

 

Projekt UNDERSEA zajednička je inicijativa osam partnera iz Hrvatske i Italije koja nastoji ojačati održivi razvoj u području Jadranskog mora kroz jačanje međunarodnih mehanizama za praćenje, procjenu i ublažavanje onečišćenja morskog okoliša podvodnom bukom u skladu s EU Okvirnom direktivom o morskoj strategiji (ODMS) i Konvencijom UN-a o pravu mora. Podvodno onečišćenje mora bukom izazvano ljudskim aktivnostima poput pomorske plovidbe, turizma, ribolova i eksploatacije morskih resursa može predstavljati goleme prijetnje morskom ekosustavu. Između 2014. i 2019. godine razine podvodne buke u vodama EU-a, posebno u Jadranskom moru, udvostručile su se, što upućuje na žurnu potrebu za djelovanjem.

 

Nadograđujući temelje postavljene projektom SOUNDSCAPE, projekt UNDERSEA ima za cilj uspostaviti sveobuhvatnu mrežu za mjerenje zvuka u podvodnom okolišu koja će obuhvatiti cijelo Jadransko more. Prilikom analize utjecaja brodskog prometa poseban problem predstavlja utvrđivanje distribucije rekreacijskih i malih plovila koja nemaju automatski identifikacijski sustav (AIS) te ih je stoga nemoguće pratiti u prostoru i utvrditi njihov doprinos buci u morskom okolišu. Projekt će stoga provesti ciljane eksperimente kako bi se procijenio nivo buke koju proizvode rekreacijska i ribarska plovila. Koristeći satelitske podatke odredit će se prostorna distribucija malih plovila te će se razviti alati za kvantificiranje njihovog doprinosa ukupnoj buci koja će biti izmjerena snimačima koji će biti postavljeni u moru.

 

Tijekom projekta partneri će na više od 15 lokacija u Jadranu postaviti akustične snimače koji će neprekidno tijekom godine dana bilježiti zvukove u moru kako bi se pružio uvid u zvučni okoliš Jadrana. S ciljem procjene rizika utjecaja buke na morske sisavce, u okviru projekta istraživači HPMa u suradnji s istraživačima Instituta Plavi svijet analizirat će prikupljene snimke kako bi utvrdili prisutnost dupina u područjima snimanja zvuka.  S obzirom da se zvuk snima 24 sata tijekom godine dana, za učinkovitu analizu tih podataka potrebno je koristiti automatizirane metode za izdvajanje zvuka koji nam je od interesa, u našem slučaju eholokacijskih klikova dupina. Za potrebe automatskog izdvajanja eholokacijskih klikova izradit ćemo i prvu (referentnu) bazu eholokacijskih klikova dupina Jadranskog mora, uključujući ulješuru, Cuvierovog kljunastog kita te dobrog, glavatog, običnog i prugastog dupina. Baza će sadržavati opis prosječnih karakteristika klikova za svaku vrstu, a prikupljeni podaci biti će dostupni kao referenca za identifikaciju vrsta u snimkama podvodnog zvuka prikupljenim tijekom ostalih projektnih aktivnosti ali i drugih akustičnih istraživanja.

 

Cilj nam je da rezultati projekta uspostave nove i inovativne alate za prekogranično upravljanje morskim okolišem, priobalnim područjima i prirodnim resursima.

 

Za dodatne upite, molimo kontaktirajte:

 

Doc. dr. sc. Draško Holcer, viši kustos

koordinator projekta

Email: drasko.holcer@hpm.hr

 

Dr. sc. Renata Brezinščak, muzejska savjetnica

koordinatorica za komunikaciju

Email: renta.brezinscak@hpm.hr

 

Partneri:

Institut za znanost o moru (ISMAR), Nacionalno vijeće za istraživanje (Italija)

Plavi svijet Institut za istraživanje i zaštitu mora (Hrvatska)

Institut za oceanografiju i ribarstvo (Hrvatska)

Regionalna agencija za zaštitu okoliša Friuli Venezia Giulia (Italija)

Zaklada Cetacea (Italija)

Apulijska regionalna agencija za okolišnu prevenciju i zaštitu (Italija)

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima prirode Dubrovačko-neretvanske županije (Hrvatska)

Hrvatski prirodoslovni muzej (Hrvatska)

 

Projekt financira: Interreg Italy-Croatia Programme

 

***

Novosti

 

Prvi sastanak partnera UNDERSEA projekta održan je u prostorijama Instituta za znanost o moru (CNR ISMAR) u venecijanskom Arsenalu. Na sastanku su sudjelovali i predstavnici HPM-a, koordinator projekta doc. dr. sc. Draško Holcer i koordinatorica za komunikaciju, dr. sc. Renata Brezinščak. Na početku sastanka, partnere je pozdravila gđa Helena Brčić iz programskog tajništva programa Interreg Italija-Hrvatska. Potom su koordinatori projekta dali pregled projekta i administrativnih procedura u cilju učinkovitog upravljanja projektom i izvještavanja, a voditelji pojedinih radnih paketa održali su kratke prezentacije planiranih aktivnosti.

 

Tijekom drugog dana održan je sastanak Upravnog odbora projekta, nakon čega je uslijedila prva radionica o postavljanju i korištenju akustičnih snimača. Među ostalim temama, partneri su razgovarali o kalibraciji, održavanju i postavljanju pasivnih akustičnih snimača, kao i lokacijama za njihovo postavljanje. Partneri koji prije nisu koristili snimače u pomorskom okruženju stekli su praktično upoznavanje s uređajima, uključujući njihovo programiranje i rad.