Interaktivni sadržaji u muzeju

Interaktivna touch-screen aplikacija

Posjetiteljima Muzeja, u stalnom postavu Mineraloško-petrografskog odjela omogućen je i pregled "Zanimljivosti iz stalnog postava mineraloško-petrografskih zbirki" na ekranu osjetljivom na dodir (touchscreenu), na hrvatskom i engleskom jeziku.

Sadržaj interaktivne aplikacije za pregledavanje "Zanimljivosti iz stalnog postava mineraloško-petrografskih zbirki" strukturiran je u tri glavne cjeline: Od Zbirke do MuzejaCarstvo minerala i Stjenoviti planet Zemlja.

Autori koncepcije i sadržaja aplikacije su Dragan Bukovec, dipl.ing.geologije, muzejski savjetnik i mr. sc. Biserka Radanović-Gužvica, dipl. ing. geologije, viša kustosica.

Interaktivna aplikacija upotpunjuje doživljaj razgledavanja stalnog postava Odjela zanimljivim pričama o povijesti Odjela, zaslužnim osobama u njegovom nastajanju i sadašnjim zbirkama Mineraloško-petrografskog odjela.

Audio vodič

Interaktivnu aplikaciju za pregled „Zanimljivosti iz proširenog i preuređenog stalnog postava mineraloško-petrografskih zbirki“ na ekranu osjetljivom na dodir, nadogradili smo integracijom višejezičnog audio vodiča za korisnike, reprodukcijom na pametnim telefonima.

Trenutno će vas zvučni zapisi vodstva kroz stalni postav i zanimljivosti provesti na hrvatskom, engleskom, njemačkom ili japanskom jeziku, a uskoro će se nadograditi i prijevodima na ostale svjetske jezike.

Prilagodbe slijepim i slabovidnim osobama

U prosincu 2014. godine realiziran je program «Osjeti mineral dodirom» u okviru kojega je tiskan taktilni pano na Brailleovom pismu i uvećanom crnom tisku za slijepe i slabovidne posjetitelje koji im daje osnovne informacije o stalnom postavu mineraloških i petrografskih zbirki te ih upućuje na sve ono što im je prilagođeno i na raspolaganju. To su prije svega ogledni primjerci minerala na kojima dodirom mogu spoznati neka bitna svojstva minerala kao što su oblik, kalavost, prutanje i sraslaci te audio vodiči kroz sve tri izložbene cjeline.

Također, slijepim i slabovidnim posjetiteljima osigurano je mirno mjesto za sjedenje na kojem mogu poslušati spomenute audio vodiče očitavanjem QR kodova.

Model presjeka zemlje

Interaktivne sadržaje upotpunjuje model presjeka Zemlje na kojem je uz glavne tipove stijena moguće vidjeti i mjesto njihovog postanka.