Izjava o digitalnoj pristupačnosti

Prilaz Gjure Deželića 30
Zagreb

Tel +385 1 4851700
hpm@hpm.hr

Pon-pet

Hrvatski prirodoslovni muzej nastoji svoje mrežne stranice / i / ili mobilne aplikacije učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.)

 

Ova izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Hrvatskog prirodoslovnog muzeja koje se nalazi na adresi https://www.hpm.hr/

 

STATUS USKLAĐENOSTI

Ova mrežna lokacija je djelomično usklađena sa Zakonom, zbog dolje navedenih neusklađenosti.

 

NEPRISTUPAČNI SADRŽAJ

Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz sljedećih razloga:

- slike na naslovnici i objavama nemaju pridružen prikladni opis jer trenutna funkcionalnost sustava za objavu stranica unutar navedenog mrežnog sjedišta to ne podržava

- iako u većini nazivi pojedinih poveznica konkretno specificiraju sadržaj koji se iza njih nalazi, postoji mogućnost da to nije slučaj sa svim poveznicama (potrebno je revidirati redundantne tekstove u naslovima i linkove)

- pojedine .pdf datoteke sadržane u objavama nisu u cijelosti nastale izvozom iz izvorišne datoteke iz alata Microsoft Office Word uz odabir opcija za pristupačnost, već skeniranjem tiskanih dokumenata, odnosno nisu pristupačne jer nisu prikladno pripremljene za čitače ekrana (ponuđeni su u slikovnom obliku koji čitači ekrana ne mogu pročitati)

- zbog dinamičnosti naslovnice, čitačima ekrana koje koriste slijepe osobe sadržaj se ne prikazuje uvijek na isti način

- dio slika ima tekstualni sadržaj, a nisu logotip (plakati, najave izložaba i događanja)

 

Hrvatski prirodoslovni muzej nastavlja s konstantnim poboljšanjima dostupnosti svojih mrežnih stranica i usluga kako bi i osobe s određenim invaliditetom, starije osobe ili osobe s određenim smetnjama u percepciji mogle nesmetano koristiti mrežne stranice i kontinuirano poboljšava korisničko iskustvo primjenjujući relevantne standarde pristupačnosti prema smjernicama i standardizaciji mrežnog sadržaja (WCAG 2.1) inicijative za mrežnu pristupačnost (WAI) World Wide Web konzorcija (W3C), organizacije koja se bavi standardizacijom mrežnih tehnologija. te radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti.

 

Nerazmjerno opterećenje

Za navedene neusklađenosti Hrvatski prirodoslovni muzej se privremeno poziva na iznimku zbog nerazmjernog opterećenja u smislu članka 8. Zakona.

U skladu s člankom 3. Zakona, uredske datoteke koje su objavljene prije 23. rujna 2018 Hrvatski prirodoslovni muzej kvalificira kao arhivu te su one izuzete od primjene Zakona.

Također, Hrvatski prirodoslovni muzej se privremeno poziva na izuzeće od primjene zakona, sukladno članku 3. Zakona za:

f) reprodukcije predmeta iz zbirki baštine u privatnom ili javnom vlasništvu, od povijesnog, umjetničkog, arheološkog, estetskog, znanstvenog ili tehničkog značaja, a dio su zbirki koje se čuvaju u ustanovama kulture, ako ne mogu biti u potpunosti pristupačni zbog:

1) neusklađenosti zahtjeva pristupačnosti s očuvanjem dotičnog predmeta ili vjerodostojnošću reprodukcije (na primjer kontrast) ili

2) nedostupnosti automatiziranih i isplativih rješenja kojima bi se tekst rukopisa i drugih predmeta iz zbirki baštine lako izvadio i pretvorio u sadržaj koji je usklađen sa zahtjevima pristupačnosti.

 

Podizanje razine pristupačnosti

U daljnjim nadogradnjama mrežne stranice implementirat će se preporuke za unaprjeđenje pristupačnosti i nastojati podići razina pristupačnosti u najvećoj mogućoj mjeri, u skladu sa Zakonom o pristupačnosti.

 

Priprema ove Izjave o digitalnoj pristupačnosti

Ova Izjava pripremljena je dana 20. rujna 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti, koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.
 
Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti korištena je metoda procjene u obliku testiranja pristupačnosti (korištenjem alata: WAVE Web Accessibility Evaluation Tool) te samoprocjena.

 

Izjava je zadnji put preispitana 9. listopada 2023.

Hrvatski prirodoslovni muzej će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

 

Povratne informacije i podaci za kontakt

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežne stranice Hrvatskog prirodoslovnog muzeja koja je dostupna na poveznici https://www.hpm.hr/ korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte  hpm@hpm.hr.

 

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti, kao i za nadzor nad provedbom Zakona.

 

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte:  pristupacnost@pristupinfo.hr.

 

Inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) obavljaju inspektori i drugi ovlašteni službenici Ureda povjerenika.

Na nadzor se primjenjuju odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15).