Uprava i služba općih poslova

Prilaz Gjure Deželića 30
Zagreb

Tel +385 1 4851700
hpm@hpm.hr

Pon-pet

Hrvatski prirodoslovni muzej
Zagreb, Demetrova 1
OIB: 53150371536
MATIČNI BROJ: 080155049
IBAN: HR 1723600001101449808.
Tel +385 1 4851700
Fax +385 1 4851644
Web: www.hpm.hr
E-mail adresa: hpm@hpm.hrinfo@hpm.hr
Radno vrijeme sa strankama:
ponedjeljak - petak, od 8,00 - 15,00 sati.

Uprava muzeja:
Ravnateljica:
prof. dr. sc. Tatjana Vlahović, dipl. ing. geol.
E-mail adresa: tatjana.vlahovic@hpm.hr
Tel: + +385 1 4851645

Sekretarica ravnateljice – korespodent:
Dunja Špiljak, graf. ing.
E-mail adresa: dunja.spiljak@hpm.hr
Tel: + +385 1 4851645

Rukovoditelji odjela:
Zoološki odjel – voditeljica dr.sc. Martina Šašić Kljajo
E - mail adresa: martina.sasic@hpm.hr

Geološko-paleontološki odjel – voditelj Dražen Japundžić, dipl.ing.geol.
Kontakt telefon: 01 4851700
E - mail adresa: drazen.japundzic@hpm.hr

Restauratorsko-preparatorski odjel – voditeljica dr.sc. Martina Podnar Lešić
E - mail adresa: m.podnar@hpm.hr

Mineraloško – petrografski odjel – voditelj Damir Lacković, dipl.ing.geol.
e- mail adresa: damir.lackovic@hpm.hr

Botanički odjel - voditeljica dr.sc. Suzana Buzjak
E- mail adresa: suzana.buzjak@hpm.hr

Služba zajedničkih poslova – voditelj Martin Glavinić
E - mail adresa: martin.glavinic@hpm.hr

 

Služba općih poslova:
Ana Glavaš Vlašić, dipl. iur., tajnica Muzeja
E-mail: ana.glavasvlasic@hpm.hr
Marija Pačar, dipl.iur., stručni suradnik na projektu

E-mail: marija.pacar@hpm.hr 


Irena Poljančić, dipl. oec., šefica računovodstva
E-mail: irena.poljancic@hpm.hr

Tel.: + 385 1 4851644 
Anita Janječić, ekon. tehničar, knjigovođa-blagajnica
E-mail: anita.janjecic@hpm.hr
Ivanka Periček, dipl. ing. agr., knjigovođa-blagajnica
E-mail: ivanka.pericek@hpm.hr

 

Krešimir Novak, vozač-domar
E-mail: kresimir.novak@hpm.hr
Marina Samaržija, dostavljačica
Natali Popović, spremačica
Andrea Kunst, spremačica

Nada Špresa Unger, spremačica

Miroslav Pavičević, portir

Upravno vijeće Hrvatskog prirodoslovnog muzeja:
Red. prof. art. Vladimir Kasun, dipl. ing. arh., predsjednik Upravnog vijeća
dr. sc. Martina Šašić Kljajo, zamjenica predsjednika Upravnog vijeća
Red. prof. u trajnom zvanju, dr. sc. Goran Klobučar, član
Jasmina Bavoljak, dipl. arh./dipl. iur., članica
Marin Šoufek, dipl. ing. geol., član