Virtualni herbarij

Virtualni herbarij Hrvatskog prirodoslovnog muzeja je baza fotografiranih herbarijskih primjeraka iz Herbarija višeg bilja te Herbarija Trinajstić. Fotografirani su samo inventarirani primjerci, a na fotografijama su vidljive i etikete s pripadajućim podacima. Virtualni herbarij redovito se dopunjava, ovisno o obradi novih primjeraka. Na ovaj način omogućen je pristup Herbariju stručnjacima i široj javnosti, čime se dodatno čuva pohranjeni materijal od nepotrebnog izlaganja potencijalnim fizičkim oštećenjima tijekom pregledavanja zbirke.

Kako pretraživati?

Herbarijski primjerci mogu se pretraživati unosom riječi ili njezinog dijela unutar bilo kojeg polja u obrascu, odnosno odabirom ponuđenih podataka klikom na "Traži". Može se pretraživati istovremenim upitom na različita polja. Niti jedno polje nije osjetljivo na mala i velika slova.

Oznaka (*) se koristi kao nadomjestak bilo kojeg dijela podatka koji se pretražuje (npr. za pretraživanje svih vrsta čiji naziv započinje slovima Poly, u polje "Ime vrste" unesemo "Poly", ili ukoliko u polje "Nalazište" unesemo *gor* u rezultatu će se prikazati svi lokaliteti koji u svom nazivu sadrže gor, npr. Zagrebačka gora, Gornje Jelenje, ...)

Kako citirati?

- kako citirati CNHM – Virtualni herbarij:

Vrbek, M., Buzjak, S., Sedlar, Z. (ur.) 2014*: Virtualni herbarij CNHM. Hrvatski prirodoslovni muzej. https://www.hpm.hr/Odjeli i zbirke/Botanički odjel/CNHM - Virtualni herbarij

- kako citirati digitalni zapis (na primjer: Euphorbia spinosa L., inventarni broj 600:ZAG;2889:BOT):

Vrbek, M., Buzjak, S., Sedlar, Z. (ur.) 2014*: Virtualni herbarij CNHM. Hrvatski prirodoslovni muzej. https://www.hpm.hr/Odjeli i zbirke/Botanički odjel/CNHM - Virtualni herbarij, Euphorbia spinosa L., inv. br.: 600:ZAG;2889:BOT

(* odnosi se na godinu pristupa herbariju)