Botanički odjel

1987.

100.000 primjeraka

dr.sc. Suzana Buzjak, muzejska savjetnica

3 zbirke

Herbarij višeg bilja

Herbarij višeg bilja čuva primjerke prikupljene terenskim istraživanjima od osnutka do danas i sadrži oko 22.000 stručno potpuno obrađenih primjeraka. Biljni materijal potječe pretežno iz Hrvatske. Unutar Herbarija višeg bilja nalazi se i dio herbarijske zbirke Gramina Hungarica, urednika i autora Arpada Degena, koja sadrži samo pripadnike porodice trava. U muzeju se čuvaju četiri sveska (od ukupno devet), svaki s 50 brojeva herbarijskih listova.

Također je u ovaj herbarij uklopljen veći broj herbarijskih listova s primjercima koje je sakupio profesor Ivo Pevalek.

Herbarij višeg bilja bi u budućnosti trebao prezentirati sveukupnu floru naše zemlje.

Voditeljica zbirke: dr. sc. Suzana Buzjak

Herbarij Trinajstić

Herbarij Trinajstić otkupljen je 2004. godine od našeg poznatog botaničara prof. dr. sc. Ive Trinajstića koji je većinu svog radnog vijeka proveo radeći na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Ovaj herbarij sadrži oko 60.000 herbarijskih listova koje je profesor Trinajstić sakupio tijekom svog radnog vijeka i čija je preventivna zaštita i stručna obrada u tijeku.

Biljni materijal potječe iz skoro čitave Europe te Male Azije i dijela Sjeverne Amerike.

 

Voditeljica zbirke: dr. sc. Suzana Buzjak

Herbarijska zbirka Botaničkog odjela utemeljena je 1987. godine. Trenutno sadrži oko 100.000 herbarijskih primjeraka vaskularnih biljaka i svake godine se dopunjava novoprikupljenim botaničkim materijalom.

 

Čine je tri herbarija: Herbarij višega bilja (vaskularne flore), Herbarij "Trinajstić" i Zbirka algi.

 

Temeljna djelatnost Botaničkog odjela sastoji se od prikupljanja biljaka, istraživanja flore i vegetacije te znanstvene i stručne obrade prikupljenog botaničkog materijala, koja obuhvaća prepariranje, identifikaciju, dokumentaciju, zaštitu i prezentaciju botaničkog fundusa kroz povremenu izložbenu djelatnost ili druge edukativne manifestacije.

Cilj Botaničkog odjela Hrvatskog prirodoslovnog muzeja je njegov daljnji razvoj kako u stručnom, tako i u znanstvenom i edukativnom pogledu, što podrazumijeva i daljnje dopunjavanje Herbarijske zbirke novim biljnim materijalom koji bi u konačnici svojim opsegom prezentirao florističko bogatstvo i raznolikost naše domovine. Na taj bi se način stvorila jedinstvena zbirka koja bi kao neprocjenjiva baza podataka bila dostupna stručnjacima i široj javnosti, a kao dokument ovog vremena bi se čuvala za buduće generacije.

Prije više od 160 godina u Narodnom muzeju se, uz druge prirodnine, čuvala i zbirka herbariziranog bilja koju su sačinjavale poklonjene zbirke različitih sakupljača, ali i uglednih botaničara među kojima treba istaknuti Josipa Kalasancija Schlossera i Ljudevita Vukotinovića, autore djela "Flora Croatica". Do 1875. godine zbirka je čuvana u Muzeju, a tada je odlukom ondašnje vlade predana u vlasništvo sveučilišnom Botaničko-fiziologijskom zavodu, gdje je postala osnovom herbarija Botaničkog zavoda Prirodoslovno - matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (Herbarium Croaticum), danas najvećeg herbarija u Hrvatskoj.


Tek nakon integracije triju prijašnjih muzeja u Hrvatski prirodoslovni muzej, 1987. godine je osnovan Botanički odjel. Ponovo se počela prikupljati recentna botanička građa, koju je tadašnja kustosica dr. sc. Mirjana Vrbek objedinila u Herbarijsku zbirku. Intenzivnim prikupljanjem i obradom botaničke građe, u relativno kratkom roku, ponovo je stvorena zbirka koja je na temelju svoje obrađenosti 1996. godine uvrštena u svjetski registar herbara "Index Herbariorum" (Bronx, New York).

primjerak iz nekadašnjeg Herbarija Narodnog muzeja (danas pohranjen u Herbarium Croaticum – ZA)
recentno sakupljeni primjerci iz Herbarija Hrvatskog prirodoslovnog muzeja – CNHM

U Botaničkom odjelu Hrvatskoga prirodoslovnog muzeja danas su zaposlene:

 

dr. sc. Suzana Buzjak, dipl. ing. biologije, voditeljica Botaničkog odjela, muzejska savjetnica, u Muzeju je od 1991. godine. Voditeljica je Herbarija višeg bilja, Herbarija Trinajstić i Zbirke algi.

suzana.buzjak@hpm.hr
Kontakt telefon: 01 4851700

 

dr. sc. Igor Boršić, kustos

igor.borsic@hpm.hr 


Amadea Krznar, prirodoslovno-matematička tehničarka, viša muzejska tehničarka. U Muzeju je od 1992. godine.

amadea.krznar@hpm.hr

Biljni materijal u Hrvatskom prirodoslovnom muzeju za trajnu pohranu je prepariran prešanjem i sušenjem te polaganjem na papirnatu podlogu. Ipak, za potrebe izlaganja biljni materijal se preparira i na druge načine. Tijekom priprema izložbe „Otrov i lijek“ (2008. godine) biljke su preparirane prešanjem i sušenjem te uklapanjem u epoksi smolu. Ova metoda prepariranja biljaka omogućuje vjernije i dugotrajnije zadržavanje prirodnog izgleda i boje biljaka, čime prešani i posušeni primjerak postaje znatno atraktivniji.

Osim toga, tijekom priprema izložbe „Zašto je pčela važnija od čovjeka?“ (2017. godine) biljke su preparirane sušenjem u silikagelu. Ovom metodom biljke nakon sušenja zadržavaju svoj prirodni trodimenzionalni oblik i boju te posjetiteljima dočaravaju svoj izgled u prirodi.