Stručna literatura

Informacije i narudžbe na e-mail publikacije@hpm.hr
U cijenu nisu uključeni troškovi poštarine.

2019

Katalog Zbirke morskih riba

Autor: Srećko Leiner
Format: 30x21 cm
Broj stranica: 112
Cijena: 7,00 EUR

2018

Katalog Zbirke slatkovodnih riba

katalog
Autor: S. Leiner
Format: 30 x 21 cm
Broj stranica: 72
Cijena: 6,00 EUR

2017

Šišmiši Hrvatske / Bats of Croatia

Kratka povijest istraživanja i priručnik za
određivanje / Short research history and
identification key

Autor: Nikola Tvrtković
Format: 13 x 22,5 cm
Broj stranica: 104
Cijena: 6,00 EUR

2015

Crvena knjiga danjih leptira Hrvatske

Autori: M. Šašić, I. Mihoci, M. Kučinić
Format: 23 x 23 cm
Broj stranica: 180
Cijena: 10,00 EUR

2012

Trepča / Stari trg: minerali rudnika Trepča / Stari trg

katalog zbirke
Autor: Vladimir Zebec
Format: 21 x 31 cm
Broj stranica: 416
Cijena: 6,64 EUR

2008

Katalog Zbirke ptica Hrvatskoga prirodoslovnog muzeja

Autorice: Irena Grbac & Jelena Kralj
Format: 16,5 x 24 cm
Broj stranica: 226
Cijena: 5,31 EUR

New insights on the Krapina Neandertals: 100 years since Gorjanović-Kramberger

Urednici: Janet M. Monge, Alan E. Mann, David W. Frayer & Jakov Radovčić
Format: 21 x 29 cm
Broj stranica: 359
Cijena: 40,00 EUR

2007

The Krapina paleolithic site: Zooarchaeology, Taphonomy, and Catalog of the Faunal Remains

Autor: Preston T. Miracle
Format: 21 x 29 cm
Broj stranica: 345
Cijena: 40,00 EUR

2006

The Krapina Neandertals: A Comprehensive, Centennial, Illustrated Bibliography

Autor: David W. Frayer
Format: 21 x 29 cm
Broj stranica: 219
Cijena: 34,00 EUR

Priručnik za prepariranje i zaštitu fosila

Autori: D. Rukavina & H. Malinar
2006.
Format: 16 x 24 cm
Broj stranica: 56
Cijena: 6,64 EUR

Katalog fosilnih beskralježnjaka III.1 pohranjenih u Hrvatskom prirodoslovnom muzeju: Gastropoda (paleozoik, mezozoik, eocen, oligocen, miocen i pliocen / Paleozoic, Mesozoic, Eocene, Oligocene, Miocene and Pliocene)

Autor: Darko Rukavina
Format: 15 x 21,5 cm
Broj stranica: 404
Cijena: 5,31 EUR

Katalog fosilnih beskralježnjaka III.2 pohranjenih u Hrvatskom prirodoslovnom muzeju: Gastropoda (miocen i pliocen / Miocene and Pliocene)((Zbirka Brusina / The Brusina Collection)

Autor: Darko Rukavina
Format: 15 x 21,5 cm
Broj stranica: 295
Cijena: 5,31 EUR

Vukotinović: zbornik znanstvenog skupa «Ljudevit Farkaš Vukotinović (1813. – 1893. – 2003.)

Urednice: Marijana Vuković & Darija Ćaleta
Format: 16,5 x 23 cm
Broj stranica: 115
Cijena: 3,32 EUR

2005

Ljudevit Farkaš Vukotinović

Autor: Josip Balabanić
Format: 21 x 27 cm
Broj stranica: 161
Cijena: 13,28 EUR

Katalog fosilnih beskralježnjaka II.1 pohranjenih u Hrvatskom prirodoslovnom muzeju: Lamellibranchiata (paleozoik, trijas, jura, kreda, eocen, oligocen, miocen / Paleozoic, Triassic, Jurassic, Cretaceous, Eocene, Oligocene, Miocene)

Autor: Darko Rukavina
Format: 15 x 21,5 cm
Broj stranica: 280
Cijena: 5,31 EUR

Katalog fosilnih beskralježnjaka II.2 pohranjenih u Hrvatskom prirodoslovnom muzeju: Lamellibranchiata (pliocen / Pliocene)

Autor: Darko Rukavina
Format: 15 x 21,5 cm
Broj stranica: 200
Cijena: 5,31 EUR

2004

Katalog fosilnih beskralježnjaka I. pohranjenih u Hrvatskom prirodoslovnom muzeju: Anthozoa, Brachiopoda, Cephalopoda, Echinoidea, Foraminifera, Graptolithina, Hydrozoa, Insecta, Trilobita

Autor: Darko Rukavina
Format: 15 x 21,5 cm
Broj stranica: 240
Cijena: 5,31 EUR

2003

Katalog fosilnih kralježnjaka pohranjenih u Hrvatskom prirodoslovnom muzeju

Autor: Darko Rukavina
Format: 15 x 21,5 cm
Broj stranica: 192
Cijena: 5,31 EUR

2001

Mineraloški vodič po Medvednici

Autori: Marijan Čepelak, Hrvoje Malinar,
Davorin Zagoršćak & Vladimir Zebec
Format: 13 x 19,5 cm
Broj stranica: 58
Cijena: 4,00 EUR

1999

O razvojnim nizovima nekoliko melanopsida i prozostenida iz sarmatskih naslaga okolice Sinja (Dalmacija, Hrvatska)

Autor: Josip Olujić
Format: 21 x 30 cm
Broj stranica: 135
Cijena: 10,62 EUR

The Pioneers of the Research on the Insects of Dalmatia

Autor: Guido Nonveiller
Format: 17 x 24 cm
Broj stranica: 390
Cijena: 26,56 EUR

1998

Gorjanović-Kramberger i krapinski pračovjek: počeci suvremene paleoantropologije

Autor: Jakov Radovčić
Format: 20,5 x 29 cm
Broj stranica: 176
Cijena: 11,95 EUR

Ptice hrvatske obale Jadrana

Autor: Dragutin Rucner
Format: 17 x 24 cm
Broj stranica: 312
Cijena: 8,00 EUR

Naš Museum: zbornik radova sa znanstvenog skupa «150 godina od utemeljenja hrvatskog Narodnog muzeja u Zagrebu 1846. - 1996.»

Urednici: Josip Balabanić, Katarina Krizmanić
& Marijana Vuković
Format: 21 x 30 cm
Broj stranica: 396
Cijena: 4,65 EUR

1992

Natura Croatica

znanstveni časopis Hrvatskog prirodoslovnog muzeja
Natura Croatica --- + on-line izdanje