CroBOL – hrvatska inicijativa za barkodiranje života

crobol

FAZA 1: BARKODIRANJE FAUNE HRVATSKE

ŠTO JE TO DNA BARKODIRANJE?


Isto kao što su proizvodi u trgovini označeni jedinstvenim barkodovima koji čine linije različite debljine u različitim sljedovima, tako DNA barkod predstavlja slijed nukleotidnih baza u odabranom fragmentu DNA. Ti su sljedovi specifični za vrstu, različite vrste imaju različite DNA sljedove pa se tako DNA barkod može smatrati i svojevrsnim otiskom prsta pojedine vrste. DNA barkodiranje omogućava nam precizno svrstavanje nepoznatog uzorka u odgovarajuću već poznatu vrstu i to bez obzira na spol, razvojni stadij jedinki i dio tijela koji nam stoji na raspolaganju.

crobol

ČEMU SLUŽI DNA BARKODIRANJE?


Smisao barkodiranja je da se na temelju DNA barkodova već opisanih vrsta pohranjenih u otvorenim bazama podataka može molekularno genetičkim metodama pouzdano determinirati nepoznati uzorak.


ZAŠTO ŽELIMO BARKODIRATI HRVATSKU FAUNU?


Geografskim smještajem na zapadnom Balkanu i Mediteranskom bazenu teritorij Hrvatske predstavlja jednu od Europskih, ali i globalnih tzv. „žarišnih točaka za biološku raznolikost“. Iako je inventarizacija svih vrsta u Hrvatskoj proglašena aktivnošću visokog prioriteta (Strategija biološke i krajobrazne raznolikosti) ukupan broj životinjskih vrsta koje obitavaju na teritoriju Hrvatske još uvijek je nepoznat.


ZAŠTO CENTAR ZA DNA BARKODIRANJE FAUNE HRVATSKE BAŠ U HRVATSKOM PRIRODOSLOVNOM MUZEJU?


Zbog ogromne količine precizno determiniranog materijala životinjskih vrsta pohranjenih u svjetskim prirodoslovnim zbirkama, prirodoslovni muzeji svugdje u svijetu imaju vodeću ulogu u inicijativi DNA barkodiranja života.


PILOT PROJEKT : DNA barkodiranje tulara (Trichoptera) na području Hrvatske


Trenutno se u Hrvatskom prirodoslovnom muzeju provodi projekt barkodiranja tulara (Trichoptera) Hrvatske. U budućnosti projekt se planira proširiti na područje cijelog Balkana budući da je to iznimno zanimljivo područje s velikom raznolikošću i velikim brojem endemizma.


PARTNERI:


ABOL – The Austrian Barcode of Life
https://www.abol.ac.at/en/