MINERALI, KRISTALI...

01. do 01. listopada 2020.
Hrvatski prirodoslovni muzej
Snježana Mikulčić Pavlaković

Pogledaj izložbu besplatno!

 

Učlani se u mrežu prijatelja HPM-a i ostvari brojne pogodnosti!

Za minerale možemo reći da su kristalizirane tvari, odlikuju se pravilnom unutarnjom građom koja se sastoji od pravilno raspoređenih atoma u prostoru. U posebnim, povoljnim uvjetima mogu se razviti u obliku pravilnih geometrijskih tijela – poliedara, omeđenih ravnim plohama koje su vanjski odraz te njihove pravilne unutarnje građe. Takve tvorbe predstavljaju jednu od najljepših kreacija u prirodi, a zovemo ih KRISTALI.

Riječ kristal potječe od grčke riječi kryos što znači “ledeno hladan”. U antička vremena stari Grci vjerovali su da je bezbojan kristal kremena (gorski kristal) nastao od najčistije vode u visokim planinama koja se u uvjetima iznimne hladnoće pretvorila u postojan oblik leda. U starijoj literaturi na hrvatskom jeziku za kristal je rabljen naziv – ledac!

Susret s kristalima nekog minerala za mnoge predstavlja izniman trenutak, bilo zbog nevjerojatne simetrije i pravilnosti oblika, njihove bistrine ili sjaja glatkih ploha, bilo jednostavno zbog očaravajuće ljepote koju je stvorila sama priroda. Kako je to lijepo opisao naš poznati mineralog Fran Tućan na samom početku svojeg istraživanja svijeta minerala još 1934. godine:
„Stajao sam pred nečim nepoznatim, još neviđenim, što me je zaokupilo, pred nečim što je bilo puno i ljepote i nježnosti i miline. Veliki kristali minerala u raznoraznim bojama, crveni, ljubičasti, zeleni, žuti, neki posve bezbojni, a neki kao čađa crni. S njihovih ravnih ploha odbija se jaka svjetlost i sve titra, ljeska se i cakli.“ (Fran Tućan: „Među mineralima i stijenama“)
Kristalnih poliedara ima mnogo, a svi se odlikuju određenim stupnjem simetrije. Proučavanjem kristala, što se u prvom redu radi mjerenjem kuteva među kristalnim plohama razotkriti će se skup osnovnih ELEMENATA SIMETRIJE (centar simetrije, ravnine simetrije, osi simetrije) koje dotični kristalni poliedar ima. Također će se odrediti i skup simetrijski identičnih ploha razvijenih na kristalu koje su međusobno povezane elementima simetrije, a to su KRISTALNE FORME. Kad opisujemo kristal, navodimo koje su forme na njemu prisutne npr. heksaedar, oktaedar, prizma, piramida i u kojoj mjeri su se razvile, kažemo da određujemo MORFOLOGIJU kristala nekog minerala (morfologija – grč. μορφή, morphé = oblik ).

Za mjerenje kuteva između pojedinih ploha na kristalu koristi se mjerni instrument - GONIOMETAR. U tu svrhu na Mineraloško-petrografskom odjelu Hrvatskoga prirodoslovnoga muzeja služimo se DVOKRUŽNIM REFLEKSNIM GONIOMETROM, instrumentom starim gotovo stotinu godina. Vrlo je precizan, a u idealnim slučajevima dostiže točnost mjerenja kuta od oko 1 minute (1')!Različiti minerali mogu kristalizirati u istim kristalnim formama, npr. halit, fluorit, galenit i pirit mogu kristalizirati u formama heksaedra (kocke).


Jedan mineral može kristalizirati u različitim ali simetrijski dozvoljenim formama koje mu diktira unutarnja struktura. Mineral kalcit može kristalizirati u jednoj formi (npr. skalenoedar ili romboedar), no vrlo često se može razviti i u kombinacijama više različitih formi koje razvija na jednom jedinom kristalu. Kristalne forme označavamo tzv. Millerovim indeksima u vitičastim zagradama { }.


Postoji 32 moguće kombinacije elemenata simetrije koje definiraju vanjsku simetriju kristala, pa možemo reći da se sve mineralne vrste, kao i još neusporedivo veći broj svih kristaliziranih tvari, mogu rasporediti u 32 grupe, odnosno 32 KRISTALNE KLASE. Kristalni poliedri vezani za te 32 kristalne klase mogu se razvrstati i podijeliti među 6 različitih koordinatnih, odnosno KRISTALNIH SUSTAVA.
Mi ćemo ih kao takve nabrojiti, te ćemo uz njih navesti poznate primjere iz svijeta minerala i najčešće kristalne forme koje se na njima javljaju.

Kubični kristalni sustav
Tetragonski kristalni sustav
Heksagonski kristalni sustav
Rompski kristalni sustav
Monoklinski kristalni sustav
Triklinski kristalni sustav